Szkolenia pracowników | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Szkolenia pracowników

Od 16 lipca 2010 r. obowiązują nowe przepisy Kodeksu pracy. Zastąpią one art. 103 Kodeksu pracy i wydane na jego podstawie rozporządzenie, które Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 31 marca 2009 r. uznał za niezgodne z Konstytucją.

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe będzie mógł, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, skorzystać z urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia z całości lub części dnia pracy na czas niezbędny, aby punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia, oraz na czas ich trwania. Urlop szkoleniowy, udzielany w dniach pracy pracownika, wynosi 6 dni w przypadku egzaminów eksternistycznych, maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz 21 dni w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.
Pracodawca i pracownik będą zobowiązani określić wzajemne prawa i obowiązki w osobnej umowie, która jednakże nie może być dla pracownika mniej korzystna niż przepisy. Jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pracy na swoją rzecz po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji, taka umowa nie jest konieczna.
Pracownika podnoszącego kwalifikacje z własnej inicjatywy, tj. bez skierowania przez pracodawcę, pracodawca będzie mógł zwolnić z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia lub udzielić mu urlopu bezpłatnego.
Do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji przed 16 lipca 2010 r., stosować się będą zasady obowiązujące do 11 kwietnia 2010 r.