Spółka z o.o. w 24 godziny | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Spółka z o.o. w 24 godziny

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje znaczne ułatwienia dla przedsiębiorców. Niewykluczone, że od 1 stycznia 2012 roku będzie możliwa błyskawiczna rejestracja spółki przez internet.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmiany w następujących aktach prawnych: Kodeksie spółek handlowych, Kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawie Prawo o adwokaturze, ustawie o radcach prawnych oraz w ustawie Prawo o notariacie. Zgodnie z nowelizacjami spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie można zarejestrować w ciągu 24 godzin.
Umowa spółki z o.o. stworzona przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki zdefiniowanego w projekcje zmian do k.s.h., o ile wniesione zostaną wyłącznie wkłady pieniężne, będzie mogła zostać złożona do rejestracji spółki drogą elektroniczną. Nowelizacja k.s.h. zakłada obowiązek pokrycia kapitału zakładowego w terminie 7 dni od dnia wpisu do rejestru. Następnie w ciągu 7 dni od dnia rejestracji spółki z o.o. zarząd będzie miał obowiązek złożyć do KRS dodatkowe dokumenty (m.in. wzory podpisów członków zarządu, listę wspólników itd.).
Elektroniczny wniosek o wpis spółki do KRS podpisywać będą wszyscy członkowie zarządu lub pełnomocnik, którym może być wyłącznie radca prawny, adwokat lub notariusz. Pełnomocnik może złożyć podpis elektroniczny w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym.
Wejście w życie powyższych zmian zostało zaplanowane na 1 stycznia 2012 r. Obecnie projekt został przekazany do uzgodnień między resortowych oraz konsultacji społecznych.