Refundacja szczególnych rodzajów żywności - szansa dla sektora żywnościowego? | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Refundacja szczególnych rodzajów żywności - szansa dla sektora żywnościowego?

Projekt nowej ustawy o refundacji produktów leczniczych, środków spożywczych i wyrobów medycznych zakłada refundację tzw. środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o ile udokumentowane zostaną ich korzyści zdrowotne.

19 października br. do Sejmu trafił projekt nowej ustawy o refundacji produktów leczniczych, środków spożywczych i wyrobów medycznych. Projekt przewiduje poszerzenie kręgu podmiotów, które będą mogły składać do Ministerstwa Zdrowia wnioski o dofinansowanie zakupu produktów przez pacjentów. Refundacją z budżetu państwa mają być objęte również niektóre środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Umożliwienie pacjentom zakupu po niższej cenie nie tylko leków czy wyrobów medycznych, ale także pewnych środków żywnościowych to krok w stronę realizacji profilaktyki zdrowotnej, a zarazem szansa dla branży żywnościowej.
Środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego to ściśle określona w prawie żywnościowym kategoria produktów, które swoim składem lub sposobem przygotowania wyraźnie różnią się od żywności powszechnie spożywanej i są odpowiednie dla osób o szczególnych potrzebach żywieniowych. Środki te podlegają odrębnym przepisom dotyczącym znakowania, składu oraz wprowadzania do obrotu, w szczególności wymagają zgłoszenia do Głównego Inspektora Sanitarnego.
Projekt ustawy przewiduje możliwość refundacji tzw. środków dietetycznych oraz środków przeznaczonych dla zdrowych niemowląt i małych dzieci do lat trzech. Oznacza to, że nie wszystkie środki notyfikowane do GIS będą mogły być objęte refundacją. Przykładowo refundacją nie zostaną najpewniej objęte produkty wspomagające intensywny wysyłek fizyczny.
W obecnym stanie prawnym firmy farmaceutyczne mogą ubiegać się o refundację tzw. produktów leczniczych przeznaczonych do specjalnych celów żywieniowych. Produkty te są klasyfikowane jako leki i objęte reżimem prawa farmaceutycznego. Wprowadzenie możliwości refundowania produktów klasyfikowanych jako żywność to szansa dla sektora żywnościowego. Jednak aby ją dobrze wykorzystać, firmy z tego sektora będą musiały przygotować rzetelnie uzasadnioną dokumentację potwierdzającą korzyści zdrowotne, jakie odniosą pacjenci spożywający ich produkty. Nie będzie to łatwe, bo wymogi formalne dla wniosków są wysokie, konkurencja jest duża, a budżet na refundację ograniczony. Warto pamiętać, że w przypadku odmowy ministra zdrowia firmie będzie przysługiwała procedura odwoławcza.

Joanna Krakowiak, Zespół Life Science i Postępowań Regulacyjnych