Publikacja: Trendy zmian w otoczeniu prawnym biznesu | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Publikacja: Trendy zmian w otoczeniu prawnym biznesu

Do obszernego katalogu publikacji naszej kancelarii doszła nowa pozycja. Opisujemy w niej trendy zmian w prawie, takie jak zwiększenie presji regulacyjnej czy zwiększona penalizacja obrotu gospodarczego. Są one uzupełnione konkretnymi przykładami z praktyki oraz wnioskami dotyczącymi obserwowanych lub przewidywanych skutków opisywanych zjawisk.

W zalewie przepisów zupełnie nowych oraz kolejnych zmian do regulacji już istniejących nie jest łatwo się zorientować nawet ludziom zajmującym się prawem zawodowo. Nie dziwi więc to, że nasi klienci, przedsiębiorcy, zadają nam – prawnikom – wiele pytań.

To właśnie pytania naszych klientów zainspirowały nas do refleksji nie tyle nad konkretnymi zmianami w prawie, ile nad trendami, które rysują się na horyzoncie i mogą mieć znaczenie dla działalności gospodarczej. Efektem tej refleksji jest nasza nowa publikacja.

Poszczególne obserwacje dotyczące konkretnych zmian w prawie, czy też – szerzej patrząc – zjawisk, jakie w nim zachodzą, da się pogrupować w szersze, przekrojowe trendy. To właśnie one stanowią szkielet niniejszej pracy. Wyodrębniliśmy ich osiem:

  • Tendencje protekcjonistyczne i zwiększony interwencjonizm
  • Zwiększenie presji regulacyjnej
  • Zwiększona penalizacja obrotu gospodarczego
  • Zmiany praktyki orzeczniczej sądów i organów administracji oraz zasad funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości
  • Kształtowanie nowej rzeczywistości podatkowej
  • Działania prosocjalne
  • Wsparcie dla przedsiębiorczości
  • Digitalizacja, innowacje i wpływ nowych technologii

W różnym stopniu wpłyną one na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zachęcamy do lektury.