Prowadzenie bloga zagrożone surową karą | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Prowadzenie bloga zagrożone surową karą

Komisja Nadzoru Finansowego zajmie się sprawą bloga, na którym od początku maja zamieszczano informacje na temat funkcjonowania grupy kapitałowej.

Autorzy bloga informowali internautów o nieprawidłowościach w działaniu grupy, m.in. zarzucali władzom spółki, że nie dopełniają obowiązków informacyjnych oraz wprowadzają akcjonariuszy w błąd, podając nieprawdziwe informacje na temat projektów realizowanych przez grupę. Władze spółki uznały te doniesienia za nieprawdziwe i złożyły do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek, w którym zarzucają autorom bloga manipulację.
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi rozróżnia kilka rodzajów manipulacji. Jednym z nich jest rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym internetu, fałszywych informacji, które mogą wprowadzić uczestników rynku w błąd w zakresie instrumentów finansowych. Dziennikarz dopuszczający się manipulacji podlega grzywnie do 5 milionów zł, karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat albo obu tym karom łącznie. Na inną osobę dokonującą manipulacji Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć w drodze decyzji karę pieniężną do 200 000 zł.
Komisja Nadzoru Finansowego po raz pierwszy skorzystała z możliwości, jakie w zakresie manipulacji daje ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, w lutym 2007 roku. Nałożyła wówczas na osobę fizyczną karę pieniężną w wysokości 100 000 zł za zamieszczanie na stronie internetowej nieprawdziwych informacji na temat walorów notowanych na giełdzie, a tym samym wprowadzenie w błąd innych uczestników rynku. W komunikacie z posiedzenia Komisji w dniu 1 lutego 2007 roku możemy przeczytać, że manipulacja instrumentami finansowymi stanowi jedno z najpoważniejszych przewinień na rynku kapitałowym.