Nowy cykl: data economy | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Nowy cykl: data economy

Rozpoczynamy cykl publikacji dotyczących data economy. Tym mianem określamy zbiorczo nowe modele gospodarki, w których zasadniczą rolę odgrywają dane. Stają się one samoistnym aktywem, które coraz częściej podlega wymianie gospodarczej. Nie chodzi przy tym jedynie o dane osobowe. To również – a może przede wszystkim –wszelkiego rodzaju dane nieosobowe, w tym zbierane i generowane maszynowo, których wartość zaczynamy dopiero odkrywać.

Do stworzenia serii tekstów na ten temat sprowokowało nas coraz częściej pojawiające się pytanie  „czyje są dane”. Słyszymy je ze strony klientów, firm technologicznych czy startupów. To na pozór banalne pytanie kryje w sobie istotę wyzwań prawnych związanych z data economy. Okazuje się bowiem, że status prawny danych nie zawsze jest oczywisty i nie zawsze jesteśmy w stanie łatwo rozstrzygnąć, czyje są dane oraz jaka jest treść uprawnień do danych.

Będziemy chcieli pokazać newralgiczne obszary, w których prawo nie przynosi pożądanych odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące zasad gospodarowania danymi. Przy okazji spróbujemy usystematyzować istniejące przepisy prawa, aby ustalić, w jakim stopniu mogą one odnosić się do danych.

Część tekstów będzie poświęcona oczywiście również danym osobowym. Chcemy się zastanowić nad tym, w jaki sposób RODO wpisuje się w mechanizmy data economy. Wskażemy też te elementy regulacji danych osobowych, które stanowią niewątpliwą przeszkodę w rozwoju modeli gospodarczych opartych na danych.

Nie zabraknie również tekstów poświęconych algorytmom. To jedno z podstawowych narzędzi data economy służące do wydobywania wartości dodanej z danych. Na naszych oczach powstaje coś, co zaczynamy coraz śmielej nazywać „prawem algorytmów”. Chcemy uchwycić ten ważny dla rozwoju prawa moment i opisać wybrane zagadnienia prawne związane z algorytmami. Być może stanie się to zalążkiem oddzielnej publikacji na ten temat.

W naszym cyklu pojawią się również teksty na temat szerszego, społeczno-gospodarczego kontekstu data economy. Dane oraz nowe rozwiązania technologiczne mają potencjał zmiany ekonomicznych paradygmatów, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Warto uzmysłowić sobie ten potencjał, ponieważ może on również istotnie wpłynąć na kształt prawa.

Zapraszamy zatem do lektury!

Krzysztof Wojdyło, adwokat, Lena Marcinoska, adwokat, dr Monika A. Górska, radca prawny, kancelaria Wardyński i Wspólnicy