Konferencja "2013 Lex Mundi Environmental Practice Group Global Meeting" w Amsterdamie, 8 maja 2013 | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Konferencja "2013 Lex Mundi Environmental Practice Group Global Meeting" w Amsterdamie, 8 maja 2013

W siedzibie kancelarii Houthoff Buruma w Amsterdamie odbyło się coroczne spotkanie prawników zajmujących się prawem ochrony środowiska, zrzeszonych w ramach organizacji Lex Mundi.

Spotkanie zostało podzielone na 5 sesji dotyczących problemów prawa ochrony środowiska, szczególnie istotnych obecnie w praktyce międzynarodowej.

Podczas pierwszej z sesji, „Due Diligence in the Environmental Context”, przedmiotem dyskusji były zagadnienia ochrony środowiska pojawiające się w transakcjach. Omówiono sposoby oceny ryzyka w analizach prawnych poprzedzających transakcję. Swoje doświadczenia przedstawili prawnicy z Rumunii, Meksyku i Polski. Prelekcję wygłosił m.in. Dominik Wałkowski z Zespołu Prawa Ochrony Środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy.  Dyskusja była moderowana przez kierującą tym zespołem Izabelę Zielińską-Barłożek, która pełni rolę wiceprzewodniczącego Environmental Practice Group na Europę, Bliski Wschód i Afrykę.

Kolejna sesja również dotyczyła transakcji. Tym razem jednak zainteresowanie uczestników skupiło się na aspektach związanych z negocjowaniem dokumentów transakcyjnych („Negotiating the Purchase Agreement”). Moderator przedstawił sposoby ochrony kontraktowej klientów przed odpowiedzialnością za szkody w środowisku, podczas gdy pozostali prelegenci przedstawiali kluczowe aspekty negocjacyjne z punktu widzenia sprzedającego oraz kupującego.

Trzecia sesja była poświęcona kwestiom związanym z realizacją projektów inwestycyjnych. Prelegentka z USA spojrzała na to zagadnienie z perspektywy doświadczeń związanych z budową obiektów przemysłowych w Stanach Zjednoczonych a druga z prelegentek omówiła te zagadnienia na przykładzie budowy morskich farm wiatrowych w Holandii.

Podczas sesji poświęconej najświeższym tendencjom w postępowaniach sądowych dotyczących aspektów ochrony środowiska prelegenci przedstawili najnowsze trendy spotykane w orzecznictwie tychże sądów, a które mogą mieć w przyszłości znaczenie w innych państwach.

Na koniec spotkania w zwięzły sposób omówiono nowe rozwiązania prawne związane z emisjami przemysłowymi w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej.