Jak usunąć zagrożenie stwarzane przez produkt niebezpieczny będący w obrocie | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Jak usunąć zagrożenie stwarzane przez produkt niebezpieczny będący w obrocie

Czy eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkt niebezpieczny powinno być aktywnie realizowane wyłącznie przez producenta czy także przez dystrybutorów: hurtowników i detalistów?

Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny ponosi producent. Także na producencie spoczywa obowiązek prowadzenia działań potrzebnych do usunięcia zagrożeń stwarzanych przez produkt. Powyższe nie oznacza jednak, że z analogicznych obowiązków zwolniono dystrybutorów. Przeciwnie, obciążają ich własne obowiązki w tym zakresie. W szczególności obowiązkiem takim jest niedostarczanie produktów, o których dystrybutor wie lub o których zgodnie z posiadanymi informacjami i doświadczeniem zawodowym powinien wiedzieć, że nie spełniają właściwych wymogów bezpieczeństwa. Dystrybutor winien również powiadomić organy nadzoru rynku o zidentyfikowaniu w obrocie produktu niebezpiecznego.
Jeżeli urzędowa kontrola bezpieczeństwa produktów jest prowadzona u dystrybutora, będzie on stroną postępowania kontrolnego. Jeżeli ponadto zajdzie podejrzenie braku bezpieczeństwa produktu, dystrybutor stanie się stroną postępowania w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktu albo też postępowania w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, w odniesieniu do produktów znakowanych CE.
W konsekwencji decyzje wydawane w toku i w wyniku kontroli będą adresowane do dystrybutora. Przykładowo inspektorzy będą władni zakazać dystrybutorowi dostarczania, oferowania lub prezentowania produktu na czas niezbędny do przeprowadzenia oceny, badań i kontroli bezpieczeństwa produktu, w tym np. przez biegłych lub akredytowane laboratorium.
Jeżeli produkt faktycznie okaże się niebezpieczny, inspektorzy nakażą dystrybutorowi przeprowadzenie stosownych działań naprawczych, np. wprowadzenie dodatkowego oznakowania produktu. Innymi formami stosownego działania będą też: zakaz lub ograniczenie dalszego przekazywania produktu użytkownikowi, konsumentowi i dystrybutorowi oraz zakaz prezentowania i oferowania produktu.
Sylwia Paszek
Tekst ukazał się 21 października 2010 roku w Akademii prawa gospodarczego Dziennika Gazety Prawnej