Głównie papierosy, ale coraz więcej biżuterii i zegarków | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Głównie papierosy, ale coraz więcej biżuterii i zegarków

Ministerstwo Finansów podsumowało ubiegłoroczne działania służb celnych związane z ochroną praw własności intelektualnej.

24 lutego br. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie podsumowujące działania polskich służb celnych w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. W tym miejscu należy przypomnieć, że służby celne mają możliwość – zgodnie z przepisami rozporządzenia 1383/03 – dokonać zatrzymania towarów importowanych na unijny obszar celny w związku z podejrzeniem naruszenia praw własności intelektualnej, takich jak np. znaki towarowe.
Z analizy statystyk przedstawionych przez Ministerstwo wynika, że po 2009 roku, kiedy ilość zatrzymanych towarów znacznie spadła – co wiązane było ze światowym kryzysem – w 2010 roku liczba ta znacznie wzrosła, dorównując niemalże wynikom z 2008 roku. Należy sądzić, że taki wzrost ma związek z dwoma czynnikami, tj. ze zwiększeniem importu tzw. podróbek i wzmożeniem aktywności służb celnych.

wykres

Liczba zatrzymanych towarów w latach 2008-2010
Porównując dane dotyczące ilości zatrzymań, tj. spraw, w których funkcjonariusze celni podjęli działania w związku z podejrzeniem naruszenia praw własności intelektualnej, odnotowano kontynuację tendencji wzrostowych z lat poprzednich. W 2008 roku liczba zatrzymań wyniosła 1870, w roku 2009 – 3272, a w 2010 roku – 3557.
Z danych przekazanych przez Ministerstwo wynika, że w 2010 roku znacznie wzrosła wartość zatrzymanych towarów. Szacuje się ją na 460 mln złotych (115 mln euro). Wzrost tej wartości w stosunku do 2009 roku wynika między innymi z tego, że coraz częściej importuje się do Polski podróbki towarów luksusowych, takich jak zegarki, biżuteria czy galanteria. Choć towarami, których zatrzymano najwięcej, niezmiennie są papierosy.
Powyższe dane dowodzą, że złożenie wniosku o podjęcie działań przez służby celne, czyli tzw. założenie ochrony celnej, jest efektywnym narzędziem w walce z piractwem.
Ewa Górnisiewicz, Zespół Własności Intelektualnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy