Dotkliwsze sankcje za przestępstwa przeciwko środowisku | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Dotkliwsze sankcje za przestępstwa przeciwko środowisku

Podczas posiedzenia w dniu 14 września 2010 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

O tej planowanej nowelizacji rozmawialiśmy już z Izabelą Zielińską-Barłożek, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialnym za Zespół Prawa Ochrony Środowiska (ten wywiad można przeczytać tutaj).

Przypomnijmy – nowelizacja ma wprowadzić do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne. Celem tej dyrektywy, powszechnie zwanej „karną”, jest osiągnięcie skutecznej ochrony środowiska poprzez wprowadzenie odpowiednio dotkliwych sankcji odstraszających od naruszania przepisów chroniących środowisko.

Projektowane regulacje przewidują modyfikację dużej części przepisów Kodeksu karnego regulujących przestępstwa przeciwko środowisku. Wymaga podkreślenia, że odpowiedzialnością karną będzie skutkować stworzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia chociażby jednej osoby. Gdy następstwem czynu będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka lub śmierć człowieka, będzie to podlegać karze pozbawienia wolności odpowiednio od roku do 10 lat i od 2 do 12 lat.

Po opracowaniu projektu ustawy trafi on do parlamentu. Zgodnie z dyrektywą karną jej przepisy powinny zostać implementowane najpóźniej do 26 grudnia 2010 roku. Na obecnym etapie prac trudno ocenić, czy uda się zachować ten termin.