Dłuższe terminy na realizację obowiązków w zakresie cen transferowych | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Dłuższe terminy na realizację obowiązków w zakresie cen transferowych

Tarcza 4.0 wydłuża dla wszystkich podmiotów zobowiązanych terminy: na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR), na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz na dołączenie do niej grupowej dokumentacji cen transferowych. Dotychczasowe przepisy przewidywały wydłużenie terminów jedynie dla wybranych podmiotów.

Zmiana terminów ma ułatwić przedsiębiorcom realizację zobowiązań związanych z cenami transferowymi i wiąże się z wydłużeniem terminów do sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. w związku z COVID-19.

Tarcza 4.0 przewiduje wydłużenie terminów dotyczących:

1. złożenia informacji o cenach transferowych dla osób prawnych (TPR-C) oraz osób fizycznych (TPR-P)

  • do dnia 31 grudnia 2020 r. – jeżeli termin określony zgodnie z ustawą o CIT lub ustawą o PIT upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.
  • o trzy miesiące – jeżeli termin określony zgodnie z ustawą o CIT lub ustawą o PIT upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

2. złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

  • do dnia 31 grudnia 2020 r. – jeżeli termin określony zgodnie z ustawą o CIT lub ustawą o PIT upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.
  • o trzy miesiące – jeżeli termin określony zgodnie z ustawą o CIT lub ustawą o PIT upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

3. dołączenia grupowej dokumentacji cen transferowych do lokalnej dokumentacji cen transferowych

  • do końca trzeciego miesiąca, licząc od dnia następującego pod dniu, w którym upłynął przedłużony termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Tarcza 4.0 wyłącza także stosowanie przepisów o cenach transferowych w stosunku do transakcji między uczelniami medycznymi oraz podmiotami leczniczymi, utworzonymi i prowadzonymi przez uczelnie medyczne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

Tarcza 4.0 weszła w życie 24 czerwca 2020 r.

Wojciech Marszałkowski, adwokat, Mateusz Rowiński, praktyka podatkowa kancelarii Wardyński i Wspólnicy