nieruchomości | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

nieruchomości

Łukasz Dąbrowski: Warto pomyśleć o mikołajowej służebności przesyłu
Zespół Prawa Nieruchomości znalazł idealne rozwiązanie dla Świętego Mikołaja.
Łukasz Dąbrowski: Warto pomyśleć o mikołajowej służebności przesyłu
Starosta zezwoli na wstęp na nieruchomość w celu utrzymania sieci
Władający nieruchomością nie uniemożliwi już przedsiębiorstwu energetycznemu czy gazowemu przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Za zajęcie nieruchomości i za ewentualne szkody związane z pracami będzie mógł jednak dochodzić odszkodowania.
Starosta zezwoli na wstęp na nieruchomość w celu utrzymania sieci
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Jak zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego i kto jest odpowiedzialny za samowolną zmianę sposobu użytkowania, wyjaśnia Radosław Wasiak z Zespołu Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
Prawo użytkowania wieczystego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
Sąd Najwyższy zdecyduje, czy użytkowanie wieczyste jest chronione zasadą rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych.
Prawo użytkowania wieczystego a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
Pozwolenie na budowę nawet po zakończeniu inwestycji
W szczególnych wypadkach wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jest możliwe nawet po zakończeniu inwestycji i oddaniu jej do użytkowania.
Pozwolenie na budowę nawet po zakończeniu inwestycji
Czy można odkupić prawo do czynszu symbolicznego
Sąd Najwyższy odpowie na pytanie, czy uprawnienie do czynszu symbolicznego przechodzi na nabywcę prawa użytkowania wieczystego.
Czy można odkupić prawo do czynszu symbolicznego
Bez renty planistycznej po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że nie jest możliwe naliczenie opłaty od wzrostu wartości nieruchomości (renty planistycznej), jeżeli wzrost wartości nieruchomości nastąpił na skutek wydania decyzji o warunkach zabudowy.
Bez renty planistycznej po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Status Kancelarii Sejmu w postępowaniu administracyjnym
Fakt, że sporny grunt jest w trwałym zarządzie Kancelarii Sejmu, nie oznacza, że ma ona interes prawny i status strony w postępowaniu o ustanowienie użytkowania wieczystego tego gruntu na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości.
Status Kancelarii Sejmu w postępowaniu administracyjnym
Rozporządzanie i korzystanie z opracowań projektu budowlanego - zagadnienia podstawowe
Jak zgodnie z prawem wprowadzić poprawki do projektu budowlanego, wyjaśniają prawnicy z Zespołu Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Rozporządzanie i korzystanie z opracowań projektu budowlanego - zagadnienia podstawowe
Ograniczenie prawa pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych
8 lipca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmienia ona zasady funkcjonowania ustawowego pierwokupu nieruchomości rolnych przez Agencję Nieruchomości Rolnych.
Ograniczenie prawa pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych
Prawo do projektu budowlanego w świetle prawa autorskiego
Na placu budowy też może dojść do naruszenia praw autorskich. Dlatego trzeba zwracać szczególną uwagę na regulacje umowne odnoszące się do majątkowych praw autorskich projektantów.
Prawo do projektu budowlanego w świetle prawa autorskiego
Rozszerzenie katalogu form ochrony zabytków
Ustawą z 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw rozszerzony został katalog form ochrony zabytków.
Rozszerzenie katalogu form ochrony zabytków