energetyka | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

energetyka

Modele rynku mocy w Unii Europejskiej
Przed wprowadzeniem rynku mocy w Polsce trzeba wypracować model dostosowany do krajowych realiów rynku energetycznego, a także do obowiązujących regulacji. Jak w wielu innych dziedzinach podstawą do opracowania najbardziej adekwatnej koncepcji mogą być doświadczenia innych państw.
Modele rynku mocy w Unii Europejskiej
Niepewna przyszłość wsparcia dla odbiorców przemysłowych
Ustawa Prawo energetyczne przewiduje dla odbiorców przemysłowych możliwość samodzielnego uzyskania i przedstawienia do umorzenia certyfikatów tylko za część zakupionej energii. Przyszłość tego instrumentu wsparcia stanęła jednak pod znakiem zapytania.
Niepewna przyszłość wsparcia dla odbiorców przemysłowych
Podstawy prawne funkcjonowania rynku mocy
Utworzenie w Polsce rynku mocy funkcjonującego obok rynku energii mogłoby doprowadzić do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Koncepcja ta nie jest jednak znana polskiemu prawu energetycznemu, a jej ramy prawne wyznaczają regulacje unijne.
Podstawy prawne funkcjonowania rynku mocy
Czy wiatraki i linie energetyczne szpecą krajobraz?
W sejmie trwają prace nad projektem tzw. ustawy krajobrazowej, której celem jest wprowadzenie skutecznych mechanizmów ochrony krajobrazu. Wbrew intencjom autorów nowe rozwiązania mogą jednak zablokować budowę masztów antenowych, linii energetycznych i turbin wiatrowych zamiast uregulować ich lokalizację.
Czy wiatraki i linie energetyczne szpecą krajobraz?
Prawny wymóg wdrażania inteligentnych liczników
Nowe technologie coraz śmielej wkraczają w obszar energetyki, czego wyrazem są m.in. inteligentne czytniki energii elektrycznej. Ich instalacja jest już wymogiem prawnym, choć wciąż nie został on prawidłowo implementowany do polskiego porządku prawnego.
Prawny wymóg wdrażania inteligentnych liczników
Obowiązkowe zapasy paliw: mniejsze obciążenie przedsiębiorców w sektorze paliwowym
Najważniejsze zmiany w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
Obowiązkowe zapasy paliw: mniejsze obciążenie przedsiębiorców w sektorze paliwowym
Działalność prosumencka w kontekście projektu ustawy o OZE
Dyskusje o opłacalności działalności prosumenckiej, optymalnej cenie nadwyżek energii elektrycznej produkowanej w mikroźródłach OZE i odsprzedawanej do sieci oraz optymalnym sposobie rozliczania energii wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci.
Działalność prosumencka w kontekście projektu ustawy o OZE
Zasady wsparcia dla kogeneracji w znowelizowanym Prawie energetycznym
7 kwietnia 2014 r. Prezydent podpisał nowelizację Prawa energetycznego. Tym samym system wsparcia dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji opalanych paliwami gazowymi i innymi paliwami został przedłużony do 2018 roku.
Zasady wsparcia dla kogeneracji w znowelizowanym Prawie energetycznym
Plan rozwoju operatorów sieci w procedurze przyłączeniowej - wybrane kwestie praktyczne
Operatorzy stosują plany rozwoju jako swoiste bariery dla przyłączenia nowych podmiotów o znacznych mocach przyłączeniowych. Takie wykorzystanie planów rozwoju stoi w sprzeczności z poglądami orzecznictwa.
Plan rozwoju operatorów sieci w procedurze przyłączeniowej - wybrane kwestie praktyczne
Nowa instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej Gaz-System S.A.
22 listopada 2013 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o zatwierdzeniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, dotyczącą krajowego systemu przesyłowego będącego własnością Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System S.A.
Nowa instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej Gaz-System S.A.
Hurtowy rynek gazu ziemnego po znowelizowaniu ustawy Prawo energetyczne
Prezes URE zorganizował dwa spotkania konsultacyjne z przedsiębiorstwami energetycznymi. Omawiano na nich problemy i wyzwania związane z wprowadzanymi zmianami zasad funkcjonowania hurtowego rynku gazu.
Hurtowy rynek gazu ziemnego po znowelizowaniu ustawy Prawo energetyczne
Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego będzie obligatoryjnie wymagać oceny oddziaływania na środowisko
Najnowsza nowelizacja dyrektywy 2011/92/UE podjęta przez Parlament Europejski może znacznie wydłużyć proces eksploatacji gazu łupkowego.
Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego będzie obligatoryjnie wymagać oceny oddziaływania na środowisko