Wojciech Marszałkowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Wojciech Marszałkowski

Podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych – komu exit tax wyjdzie na dobre
To pewne. Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych (exit tax). Niedawno Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów uchylił rąbka tajemnicy w odpowiedzi na interpelację poselską, lecz nie powiedział wiele. Dziś Minister Finansów wskazała, że prace są na etapie wpisu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Podatek od niezrealizowanych zysków kapitałowych – komu exit tax wyjdzie na dobre
Mechanizm podzielonej płatności – niepozorne i pozorne korzyści
Przedsiębiorcy nie mają obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Pozostawiona im inicjatywa w tym zakresie zmusza do zadania pytania, czy warto skorzystać z nowego instrumentu. Ustawodawca zadał sobie trud, by zachęcić podatnika do udzielenia odpowiedzi twierdzącej.
Mechanizm podzielonej płatności – niepozorne i pozorne korzyści
Prawo podatkowe a pomoc publiczna
Podstawowym narzędziem służącym do ustalenia, czy w danym przypadku można mówić o przyznaniu pomocy publicznej, jest art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Z tego względu za niezgodne z przepisami o pomocy publicznej mogą zostać uznane np. obowiązujące w danym państwie przepisy podatkowe.
Prawo podatkowe a pomoc publiczna
Trudny los amerykańskiego podatnika
Nowelizacja Kodeksu karnego, która weszła w życie 15 kwietnia 2016 r., zmodyfikowała regulację dotyczącą odpowiedzialności za przestępstwo złożenia fałszywych zeznań. Podwyższone sankcje dotkną osoby składające fałszywe oświadczenia, których obowiązek złożenia wynika z wdrożenia w Polsce ustawodawstwa FATCA.
Trudny los amerykańskiego podatnika
Amerykański fiskus wciąż otwarty na podatników
Amerykańska administracja nie ustaje w wysiłkach, aby skłonić podatników, którzy dotychczas nie zgłaszali swoich dochodów z zagranicznych źródeł, by dostosowali się do amerykańskiego prawa. Oferta Internal Revenue Service kierowana jest zarówno do podatników, którym można przypisać umyślne unikanie opodatkowania, jak i tych, którzy nie wypełniali obowiązków nieświadomie.
Amerykański fiskus wciąż otwarty na podatników
Spółka rodzinna – perspektywa dla przedsiębiorczych rodzin
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, będące często firmami rodzinnymi, stanowią koło zamachowe polskiej gospodarki i są miarą przedsiębiorczości Polaków. Niemniej firmy rodzinne mają własną specyfikę, do której polskie prawo nie jest dostosowane. Stąd propozycja nowych rozwiązań prawnych, które ułatwiłyby firmom rodzinnym prowadzenie działalności w Polsce.
Spółka rodzinna – perspektywa dla przedsiębiorczych rodzin
Czy polskie sądy uwierzą w trust?
W ostatnich latach wprowadzanie zachodnich wzorców do prawa polskiego następowało zazwyczaj za pośrednictwem prawa unijnego. Europa ma nam do zaoferowania zdecydowanie więcej, jednak po niektóre instytucje musimy sięgnąć sami. Jedną z nich, coraz śmielej pukającą do naszych drzwi, jest trust. Czy zostanie w Polsce powitany z radością?
Czy polskie sądy uwierzą w trust?
Tanio kupić to nie grzech… w rozumieniu art. 107 TfUE
Wyrokiem z 12 czerwca 2014 r. Sąd rozstrzygnął sprawę T-488/11, stwierdzając, że korzystna dla przedsiębiorcy umowa zawarta z jednostką z sektora publicznego nie musi oznaczać występowania pomocy publicznej. Przede wszystkim zaś wyrok stanowi o prawie do wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 263 TfUE w postępowaniu w sprawie pomocy publicznej.
Tanio kupić to nie grzech… w rozumieniu art. 107 TfUE
Rolnik w starciu z ARiMR
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) bacznie przygląda się wnioskom rolników o przyznanie płatności w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Skutkuje to znacznym wzrostem liczby negatywnie rozpatrywanych wniosków, a nawet zmianą uprzednio wydanej decyzji o dofinansowaniu.
Rolnik w starciu z ARiMR
Nowa ustawa o zbiórkach publicznych
W pierwszym dniu kwietnia Prezydent RP podpisał nową ustawę o zbiórkach publicznych zastępującą regulację pochodzącą z 1933 r.
Nowa ustawa o zbiórkach publicznych
Widmo zwrotu pomocy publicznej
Nieprzestrzeganie zasad przyznawania i pożytkowania środków pomocowych może doprowadzić do konieczności ich zwrotu. Prawo umożliwia beneficjentom obronę otrzymanego wsparcia na kilku frontach.
Widmo zwrotu pomocy publicznej
Pomoc publiczna - kilka uwag o nowelizacji rozporządzenia proceduralnego
W drugiej połowie 2013 roku znaczącym zmianom uległy przepisy regulujące postępowanie przed Komisją Europejską w sprawach z zakresu pomocy publicznej. Poniżej opisujemy najważniejsze elementy tej nowelizacji.
Pomoc publiczna - kilka uwag o nowelizacji rozporządzenia proceduralnego