Tomasz Piejak | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Tomasz Piejak

Common Reporting Standard w polskim wydaniu
Polska wprowadzi przepisy będące implementacją nowego globalnego standardu w zakresie automatycznej wymiany informacji w sprawach podatkowych opracowanego przez OECD.
Common Reporting Standard w polskim wydaniu
Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie jest odszkodowaniem
Wynagrodzenie otrzymane przez prawowitych właścicieli nieruchomości przejętych bez podstawy prawnej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako tzw. przychód z innych źródeł. O tym, czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w każdym przypadku decydują konkretne okoliczności.
Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie jest odszkodowaniem
Opodatkowanie starych spadków – dylemat na dużą skalę
W orzecznictwie panuje rozbieżność co do tego, czy przy ustalaniu wysokości podatku od spadków przyjmuje się stawki procentowe obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, czy w dniu wydania przez organ podatkowy decyzji ustalającej wysokość podatku.
Opodatkowanie starych spadków – dylemat na dużą skalę
Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC) – nowa regulacja w polskim prawie podatkowym
Z początkiem stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). Jedną z istotniejszych zmian jest opodatkowanie dochodu jednostek nazwanych zagranicznymi spółkami kontrolowanymi (ang. Controlled Foreign Companies, CFC)
Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC) – nowa regulacja w polskim prawie podatkowym
PIT: nowe przepisy, stare problemy
Opodatkowanie od dochodu ze zbycia odziedziczonych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.
PIT: nowe przepisy, stare problemy