Tomasz Krzywański | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Tomasz Krzywański

Podatek od sprzedaży detalicznej
Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej ogłoszono po raz pierwszy w styczniu tego roku i od tamtego czasu był przedmiotem wielu dyskusji i poprawek. Wreszcie 30 lipca Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą do naszego systemu fiskalnego zupełnie nową daninę publiczną. Ma ona wejść w życie 1 września br. Kogo obejmie podatek od sprzedaży detalicznej, jaka będzie jego wysokość i w jaki sposób będzie się go rozliczać?
Podatek od sprzedaży detalicznej
Kiedy beneficjenci muszą wyjść z cienia
Wprowadzenie globalnego standardu OECD dotyczącego automatycznej wymiany informacji finansowych oraz doprowadzenie przez Stany Zjednoczone do ogólnoświatowej implementacji FATCA spowodowało, że struktury, które do tej pory zapewniały poufność, będą musiały partycypować w obowiązkowym, międzynarodowym systemie wymiany informacji podatkowych. Dotyczy to zwłaszcza trustów i fundacji.
Kiedy beneficjenci muszą wyjść z cienia
Co się odwlecze, to nie uciecze – czyli odnawialny obowiązek podatkowy przy spadkach i darowiznach
Benjamin Franklin zwykł mawiać, że na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Dla spadkobierców to drugie często bywa konsekwencją pierwszego w związku z koniecznością uregulowania zobowiązań podatkowych. Ustawodawca zadbał o to, aby upływ czasu nie likwidował obowiązków podatkowych związanych ze spadkiem po osobie zmarłej nawet kilka dziesięcioleci wstecz. Obowiązki te mogą bowiem ulec odnowieniu wskutek pewnych zdarzeń przewidzianych w ustawie.
Co się odwlecze, to nie uciecze – czyli odnawialny obowiązek podatkowy przy spadkach i darowiznach
Opodatkowanie starych spadków – dylemat na dużą skalę
W orzecznictwie panuje rozbieżność co do tego, czy przy ustalaniu wysokości podatku od spadków przyjmuje się stawki procentowe obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, czy w dniu wydania przez organ podatkowy decyzji ustalającej wysokość podatku.
Opodatkowanie starych spadków – dylemat na dużą skalę
Zmiana przepisów prawa spadkowego
Nowe zasady odpowiedzialności spadkobierców za długi odziedziczone po zmarłym to najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą między innymi przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, która wchodzi w życie z dniem 18 października 2015 r.
Zmiana przepisów prawa spadkowego
Czy polskie sądy uwierzą w trust?
W ostatnich latach wprowadzanie zachodnich wzorców do prawa polskiego następowało zazwyczaj za pośrednictwem prawa unijnego. Europa ma nam do zaoferowania zdecydowanie więcej, jednak po niektóre instytucje musimy sięgnąć sami. Jedną z nich, coraz śmielej pukającą do naszych drzwi, jest trust. Czy zostanie w Polsce powitany z radością?
Czy polskie sądy uwierzą w trust?
Nowelizacja prawa spadkowego – analiza i ocena proponowanych zmian
W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, które istotnie zmodyfikują zasady odpowiedzialności spadkobierców za długi odziedziczone po zmarłym. Odbyło się już pierwsze czytanie projektu i można oczekiwać, że niebawem zostanie on uchwalony przez Sejm.
Nowelizacja prawa spadkowego – analiza i ocena proponowanych zmian
Wyrok TSUE w sprawie Digital Rights - co dalej z retencją?
8 kwietnia 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że dyrektywa 2006/24/WE o retencji danych telekomunikacyjnych jest nieważna. Zdaniem Trybunału dyrektywa w sposób nieproporcjonalny ingerowała w prawo do prywatności i ochrony danych osobowych.
Wyrok TSUE w sprawie Digital Rights - co dalej z retencją?
Odpowiedzialność za długi spadkowe w prawie polskim
Decydując się na spadkobranie, zarówno testamentowe, jak i ustawowe, musimy pamiętać o tym, że przyjmujemy na siebie zarówno ogół praw, jak i obowiązków zmarłego istniejących w chwili jego śmierci.
Odpowiedzialność za długi spadkowe w prawie polskim
Dziedziczenie przez cudzoziemców nieruchomości położonych w Polsce
Cudzoziemiec może odziedziczyć nieruchomość w Polsce zarówno na podstawie testamentu, jak i w drodze dziedziczenia ustawowego. Ważny testament nie wyklucza jednak obowiązku uzyskania zgody Ministra Spraw Wewnętrznych RP na nabycie nieruchomości.
Dziedziczenie przez cudzoziemców nieruchomości położonych w Polsce