dr Szymon Kubiak | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Szymon Kubiak

Prawo do bycia offline. Realna ulga dla pracowników czy tylko dodatkowe obowiązki dla pracodawców?
Cyfryzacja pracy niesie wiele korzyści. W wielu zawodach pracę można świadczyć z dowolnego miejsca na świecie, a w wielu branżach – pozyskiwać talenty z każdej części globu. Dla pracodawców to szansa na znaczące oszczędności, a dla pracowników  – nadzieja na równowagę między życiem zawodowym i prywatnym. Jednak powszechne korzystanie z technologii informacyjno-telekomunikacyjnych nasiliło też negatywne zjawiska w środowisku pracy lub przyczyniło się do powstania nowych. Pandemia niczym katalizator przyspieszyła ten proces.
Prawo do bycia offline. Realna ulga dla pracowników czy tylko dodatkowe obowiązki dla pracodawców?
Nowe standardy emisji spalin
Od 1 stycznia 2021 r. na terenie Unii Europejskiej obowiązuje nowa norma emisji spalin – Euro 6D ISC-FCM. Nie ogranicza się ona tylko do kwestii czystości, ale zakłada też obowiązek monitorowania poziomu spalania. Stopniowe zmniejszanie limitów emisji spalin wpisane jest w konsekwentnie realizowaną politykę UE w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Nowe standardy emisji spalin
Redukcja pracowników przy joint-venture podmiotów konkurencyjnych
W realiach współczesnej globalizującej się gospodarki opartej na wiedzy konsolidacje przedsiębiorstw są dość powszechnym zjawiskiem – nierzadko także w przypadku dotychczasowych konkurentów. Naturalnym elementem takiej konsolidacji jest zwykle redukcja zatrudnienia. Jest ona dla łączących się konkurentów źródłem trudnych do wyeliminowania ryzyk prawnych. Czy ich sytuacja faktycznie jest patowa?
Redukcja pracowników przy joint-venture podmiotów konkurencyjnych
Urlop pracownika tymczasowego
Prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Przepisy w szczególny sposób regulują sytuację pracowników tymczasowych w tym zakresie.
Urlop pracownika tymczasowego
Interim manager… jeszcze pracownik czy też już nie?
Menedżer tymczasowy (interim manager, IM) to najczęściej osoba o bardzo wysokich kwalifikacjach, pełniąca rolę zewnętrznego eksperta do zadań specjalnych, który przychodzi do firmy w ściśle określonym celu. Celem takim może być np. postawienie firmy na nogi w sytuacji, w której problemy przerastają jej kierownictwo. Interim manager to osoba tymczasowo zarządzająca przedsiębiorstwem, częścią przedsiębiorstwa lub danym projektem.
Interim manager… jeszcze pracownik czy też już nie?
O outsourcingu pracowniczym
Umowy outsourcingowe są w Polsce przedmiotem gorących dyskusji – szczególnie w czasach kryzysu gospodarczego i poszukiwania oszczędności. Jednak popularny ostatnio tzw. outsourcing pracowniczy wymaga umiejętnego zabezpieczenia się przed ryzykiem.
O outsourcingu pracowniczym
Stały dylemat: kogo i kiedy zawiadomić o przejściu zakładu pracy lub jego części?
O planowanym przejściu zakładu pracy należy powiadomić zakładowe organizacje związkowe. Co jednak jeśli taka organizacja działa tylko u jednego z zaangażowanych pracodawców? Albo istnieje ryzyko, że nie poinformuje o zmianach wszystkich pracowników?
Stały dylemat: kogo i kiedy zawiadomić o przejściu zakładu pracy lub jego części?
Partycypacja pracowników w spółce powstałej w wyniku łączenia transgranicznego
W przypadku łączenia transgranicznego trzeba zapewnić uczestnictwo pracowników nie tylko w procedurze połączeniowej, ale też w organach powstałej spółki. Pracownicy zwykle powinni mieć wpływ na wybór członków jej rady nadzorczej.
Partycypacja pracowników w spółce powstałej w wyniku łączenia transgranicznego
Co pracodawca może wiedzieć o pracowniku
Ograniczenia w pozyskiwaniu informacji o kandydatach do pracy.
Co pracodawca może wiedzieć o pracowniku
Jak firmy międzynarodowe mogą sobie efektywnie radzić z redukcją zatrudnienia?
Aby utrzymać dochodowość, trzeba czasem zmniejszyć liczbę pracowników albo w inny sposób obniżyć koszty zatrudnienia. Działając na terenie wielu jurysdykcji należy przy tym przestrzegać wymogów stawianych przez poszczególne systemy prawa pracy.
Jak firmy międzynarodowe mogą sobie efektywnie radzić z redukcją zatrudnienia?
"Recertyfikacja" wykreślonej a działającej agencji zatrudnienia
Dlaczego warto zdążyć przed organem, wyjaśniają dr Szymon Kubiak i Radosław Teresiak z Zespołu Podatkowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
"Recertyfikacja" wykreślonej a działającej agencji zatrudnienia