Stefan Jacyno | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Stefan Jacyno

Nowe szanse na uzyskanie potwierdzenia obywatelstwa polskiego
W jednej z niedawnych spraw udało nam się przełamać paradygmat automatycznej utraty polskiego obywatelstwa w razie nabycia obywatelstwa obcego. Sprawa dotyczyła obywatela Argentyny (wnuka polskich imigrantów), któremu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odmówił potwierdzenia polskiego obywatelstwa. Organ uznał, że matka klienta, choć posiadała polskie obywatelstwo nabyte po ojcu, utraciła je w dniu, w którym osiągnęła pełnoletniość. Jednocześnie posiadała bowiem obywatelstwo argentyńskie, nabyte w dniu narodzin.
Nowe szanse na uzyskanie potwierdzenia obywatelstwa polskiego
Jakie kary za brak maseczki?
Wysokość kar za złamanie nakazu zasłaniania nosa i ust budzi kontrowersje. Niektórzy uważają też, że sam nakaz nie ma podstaw prawnych. Mieszają się tu jednak dwa porządki: obowiązków obywatelskich (które są niepodważalne) i sankcji za nieprzestrzeganie nakazów i zakazów (którym można wiele zarzucić).
Jakie kary za brak maseczki?
Dlaczego niektóre budynki mieszkalne są chronione ekranem akustycznym, a inne nie?
Budowa nowych tras szybkiego ruchu wymaga pogodzenia z istniejącą zabudową, także mieszkalną. Trasa komunikacyjna zawsze powoduje, w pewnej od niej odległości, hałas przekraczający dopuszczalne normy. Wydaje się oczywiste, że wszyscy ludzie mieszkający w budynkach, które po wybudowaniu drogi znalazły się w takim obszarze, powinni być chronieni. Tymczasem tylko niektóre budynki są chronione ekranami akustycznymi. Przyczyną mogą być ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dlaczego niektóre budynki mieszkalne są chronione ekranem akustycznym, a inne nie?
Rozpoczęcie robót budowlanych bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
Budowa bez pozwolenia na budowę zawsze stanowi rażące naruszenie porządku prawnego i słusznie spotyka się z surową sankcją. Każdy wie, że grozi mu nakaz rozbiórki, jeżeli dopuści się samowoli budowlanej. Istnieją jednak sytuacje nie takie oczywiste.
Rozpoczęcie robót budowlanych bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
Czy notarialnym pełnomocnikiem w obrocie nieruchomościami musi być osoba uprawniona do występowania przed sądem?
Publikacja majowej uchwały SN wywołała burzę w świecie prawniczym. Jednak nie zawsze warto wyciągać wnioski z danego rozstrzygnięcia wyłącznie na podstawie jego tezy.
Czy notarialnym pełnomocnikiem w obrocie nieruchomościami musi być osoba uprawniona do występowania przed sądem?
Przedsięwzięcia gospodarcze na Ziemi
O tym, co można przeczytać w dzisiejszym wydaniu, pisze adwokat Stefan Jacyno.
Przedsięwzięcia gospodarcze na Ziemi
Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości bez uchwały wspólników
Umowę przedwstępną nabycia nieruchomości można zawrzeć bez uchwały wspólników, ale brak takiej uchwały uniemożliwia sądowe dochodzenie wydania wyroku zastępującego oświadczenie drugiej strony co do zawarcia umowy przyrzeczonej.
Zawarcie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości bez uchwały wspólników