Serom Kim | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Serom Kim

Nowy tryb dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych – tryb podstawowy
Trzy najczęściej stosowane tryby postępowania w zamówieniach poniżej progów unijnych zostaną zastąpione jednym nowym trybem. Znika przetarg nieograniczony, pojawia się tryb podstawowy bez negocjacji. Ma być łatwiej i elastyczniej, ale czy to się uda?
Nowy tryb dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych – tryb podstawowy
Nowe prawo zamówień publicznych – czy w e-zakupach mamy szanse stać się drugą Koreą Południową?
Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych, opublikowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych 6 czerwca 2018 r., towarzyszy szereg dokumentów o charakterze informacyjnym, z których dowiadujemy się, że reformie ustawy towarzyszyć będzie opracowanie zasad polityki zakupowej państwa. Jedną z nich jest zasada cyfryzacji procesu zakupowego zamówień publicznych.
Nowe prawo zamówień publicznych – czy w e-zakupach mamy szanse stać się drugą Koreą Południową?
Formalne przesłanki powiadomienia według nowych warunków kontraktowych FIDIC (2017)
Nowe wzory warunków kontraktowych FIDIC określają szczególne warunki, jakie musi spełnić powiadomienie, aby wywarło określone skutki.
Formalne przesłanki powiadomienia według nowych warunków kontraktowych FIDIC (2017)
Czy forma wniesionego wadium może ulec zmianie w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia?
Ustawa Prawo zamówień publicznych nie odpowiada na to pytanie, nie oznacza to jednak bezwzględnego zakazu zmiany formy wniesionego wadium po otwarciu ofert.
Czy forma wniesionego wadium może ulec zmianie w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia?
Pierwsze po nowelizacji orzeczenie KIO w sprawie środków ochrony prawnej
5 września 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza wydała istotne postanowienie o doniosłym znaczeniu praktycznym. Dotyczy ono zastosowania nowych przepisów w zakresie możliwości wnoszenia odwołań przez wykonawców zainteresowanych udziałem w przetargu poniżej progów unijnych.
Pierwsze po nowelizacji orzeczenie KIO w sprawie środków ochrony prawnej
Więcej odwołań i większa kontrola sądowa decyzji zamawiających
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r., otwiera szersze możliwości ochrony interesu wykonawcy w postępowaniach odwoławczych przed KIO.
Więcej odwołań i większa kontrola sądowa decyzji zamawiających
Elektronizacja zamówień publicznych
Rozwój technologii informatycznej przyczynił się do zmiany systemu zamówień publicznych. Nareszcie zostanie uchwalona nowelizacja, która wprowadzi obowiązek komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a potencjalnymi wykonawcami.
Elektronizacja zamówień publicznych
Innowacyjność w zamówieniach publicznych
Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje – w ślad za dyrektywą 2014/24/UE – zmiany zmierzające do promocji innowacyjności także w zamówieniach publicznych.
Innowacyjność w zamówieniach publicznych
Czy przystąpienie do długu jest dopuszczalne w systemie zamówień publicznych?
Zakaz zmiany wykonawcy w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówień publicznych nie jest bezwzględny – doktryna i orzecznictwo wskazują wyjątki od tej zasady. Wśród nich pojawia się instytucja przystąpienia do długu. Czy w każdym przypadku przystąpienie do długu będzie dopuszczalne?
Czy przystąpienie do długu jest dopuszczalne w systemie zamówień publicznych?
Definicja podwykonawstwa w zamówieniach publicznych
Prawo zamówień publicznych definiuje, jaka umowa, pomiędzy jakimi stronami i dotycząca jakiego przedmiotu jest kwalifikowana jako umowa o podwykonawstwo, a także przewiduje mechanizmy chroniące interesy niektórych wykonawców.
Definicja podwykonawstwa w zamówieniach publicznych