Rafał Kuchta | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Rafał Kuchta

Czy wolno strzelać do drona?
Ochrona posiadania nieruchomości przed dronami w drodze obrony koniecznej jest dopuszczalna jedynie wyjątkowo.
Czy wolno strzelać do drona?
Publiczne hotspoty WiFi a odpowiedzialność prawna
Obowiązujące przepisy rodzą wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności osób nieodpłatnie udostępniających sieć bezprzewodową. Rozstrzygnie je zapewne orzeczenie TSUE.
Publiczne hotspoty WiFi a odpowiedzialność prawna
ERROR 451: strona niedostępna ze względów prawnych
Czy dostawcy dostępu do internetu można nakazać zablokowanie konkretnej strony internetowej?
ERROR 451: strona niedostępna ze względów prawnych
Nowe zalecenia Rady Europy dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników z perspektywy nowych technologii
Rekomendacja Rady Europy w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dla celów zatrudnienia ma odpowiadać na wyzwania związane z postępującą cyfryzacją.
Nowe zalecenia Rady Europy dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników z perspektywy nowych technologii
Czy sieć peer-to-peer to sieć dystrybucji?
Prawo autorskie pozwala uprawnionym żądać od osób trzecich pośrednio związanych z naruszeniami pewnych kategorii informacji mających znaczenie dla roszczeń majątkowych, między innymi informacji o sieciach dystrybucji. Czy takie informacje obejmują także dane osobowe abonentów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego korzystających z sieci peer-to-peer (p2p)?
Czy sieć peer-to-peer to sieć dystrybucji?
Co robot robi z zebranymi danymi?
Roboty nowej generacji gromadzą ogromne zbiory danych osobowych, które mogą mieć setki zastosowań. Samodzielność robotów w tym zakresie budzi sporo kontrowersji prawnych, związanych między innymi z prawem do prywatności. Przyszłe regulacje ochrony danych osobowych będą musiały uwzględniać te kwestie.
Co robot robi z zebranymi danymi?
Osadzanie cudzych treści na stronach internetowych
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie BestWater stwierdził, że tzw. osadzanie (ang. embedding) nie narusza wyłącznego prawa twórcy (uprawnionego) do decydowania o rozpowszechnieniu utworu. Nie oznacza to jednak, że uprawniony nie może skutecznie przeciwstawić się takim działaniom.
Osadzanie cudzych treści na stronach internetowych