Rafał Kuchta | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Rafał Kuchta

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Działalność podmiotów sektora publicznego nierzadko łączy się z tworzeniem i korzystaniem z rozbudowanych zbiorów danych. Służą one realizacji zadań publicznych, ale często też mają wymierną wartość ekonomiczną. Warto zatem przyjrzeć się zasadom, na jakich podmioty spoza sektora publicznego mogą uzyskiwać dostęp do tego rodzaju danych, aby wykorzystywać je do tworzenia nowych produktów i usług.
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Gry wideo a waluty wirtualne i przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Co może łączyć gry wideo z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu? Na pierwszy rzut oka niewiele. W końcu adresatami obowiązków przewidzianych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy są głównie podmioty kojarzone ze świadczeniem rozmaitych usług finansowych, takie jak banki czy instytucje płatnicze. Próżno zaś szukać w tych przepisach bezpośrednich odniesień do gier wideo czy podmiotów zaangażowanych w ich tworzenie i funkcjonowanie.
Gry wideo a waluty wirtualne i przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Strona internetowa niepublicznej spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej
Czy spółka musi mieć swoją stronę? Czy musi ją sama prowadzić? Jakie dane powinna tam zamieszczać? Uwagi praktyczne na gruncie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych.
Strona internetowa niepublicznej spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej
KNF o okresach przejściowych związanych z implementacją PSD2
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał komunikat dotyczący wybranych oczekiwań nadzorczych w odniesieniu do okresów przejściowych związanych z implementacją dyrektywy 2015/2366 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2). Komunikat przedstawia stanowisko UKNF w zakresie wymaganego sposobu postępowania do czasu wdrożenia dyrektywy w Polsce, a także po jej wdrożeniu – do czasu rozpoczęcia stosowania tzw. regulacyjnych standardów technicznych.
KNF o okresach przejściowych związanych z implementacją PSD2
Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych – rachunki podstawowe i schematy płatnicze
Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych ma implementować do polskiego porządku prawnego dyrektywę PAD oraz dostosować ustawodawstwo do rozporządzenia interchange. Obok wdrażania regulacji unijnych nowe przepisy wprowadzają kolejny rodzaj działalności regulowanej – podmioty prowadzące schematy płatnicze będą musiały uzyskać zgodę Prezesa NBP.
Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych – rachunki podstawowe i schematy płatnicze
Nowe przepisy o blokowaniu stron internetowych
O możliwości blokowania stron internetowych w obowiązującej ustawie antyterrorystycznej oraz kilku projektach legislacyjnych.
Nowe przepisy o blokowaniu stron internetowych
O projekcie rozporządzenia w sprawie geoblockingu
Komisja Europejska opublikowała projekt przepisów mających przeciwdziałać dyskryminacji klientów sklepów internetowych ze względu na ich lokalizację.
O projekcie rozporządzenia w sprawie geoblockingu
Darmowe i otwarte WiFi bez odpowiedzialności?
W ocenie Rzecznika Generalnego TSUE przedsiębiorca udostępniający nieodpłatne WiFi nie odpowiada za działania jego użytkowników.
Darmowe i otwarte WiFi bez odpowiedzialności?
Outsourcing nie pozwoli uniknąć odpowiedzialności za marketing telefoniczny bez zgody
Uchwałą z 17 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że podmiot prowadzący marketing bezpośredni z użyciem automatycznych systemów wywołujących (w sprawie chodziło o SMS-y reklamowe) ponosi odpowiedzialność za nieuzyskanie zgody odbiorców także wtedy, gdy zlecił prowadzenie marketingu firmie zewnętrznej.
Outsourcing nie pozwoli uniknąć odpowiedzialności za marketing telefoniczny bez zgody
Gdy internet konkuruje z telewizją
W wyroku w sprawie New Media Online Trybunał Sprawiedliwości UE wyjaśnił, kiedy portal internetowy gazety można uznać za audiowizualną usługę medialną na żądanie.
Gdy internet konkuruje z telewizją
Zmiany w odsetkach maksymalnych i ustawowych
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady ustalania wysokości odsetek maksymalnych i ustawowych, dotyczące zarówno odsetek kapitałowych, jak i odsetek za opóźnienie.
Zmiany w odsetkach maksymalnych i ustawowych
Kilka słów o projekcie regulacji schematów płatniczych
Planowane zmiany przepisów mogą spowolnić rozwój innowacyjnych usług płatniczych.
Kilka słów o projekcie regulacji schematów płatniczych