Marcin Sobkowicz | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Marcin Sobkowicz

Nowe szanse na uzyskanie potwierdzenia obywatelstwa polskiego
W jednej z niedawnych spraw udało nam się przełamać paradygmat automatycznej utraty polskiego obywatelstwa w razie nabycia obywatelstwa obcego. Sprawa dotyczyła obywatela Argentyny (wnuka polskich imigrantów), któremu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odmówił potwierdzenia polskiego obywatelstwa. Organ uznał, że matka klienta, choć posiadała polskie obywatelstwo nabyte po ojcu, utraciła je w dniu, w którym osiągnęła pełnoletniość. Jednocześnie posiadała bowiem obywatelstwo argentyńskie, nabyte w dniu narodzin.
Nowe szanse na uzyskanie potwierdzenia obywatelstwa polskiego
Kary za nieprzekazanie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR)
Zgodnie z ostatnimi informacjami prasowymi aż 210 przewoźników lotniczych, którzy w 2018 r. wykonywali przewozy lotnicze na trasach do Polski i z Polski, może zostać ukaranych za naruszenie przepisów ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażerów. Komendant Główny Straży Granicznej w ciągu zaledwie czterech miesięcy (od czerwca do września 2021 r.) wszczął wobec nich w sumie około 17 tysięcy postępowań w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej. Łączna kwota kar nałożonych w wyniku tych postępowań może wynieść nawet 640 milionów złotych. A biorąc pod uwagę, że w latach 2018 – 2020 wykonano prawie 940 000 operacji lotniczych związanych z przewozem pasażerów (zarówno na trasach krajowych, jak i międzynarodowych), może to stanowić zaledwie wierzchołek góry lodowej.
Kary za nieprzekazanie danych dotyczących przelotu pasażera (PNR)
Elektrownie wiatrowe – nowe regulacje dotyczące oznakowania przeszkód lotniczych
11 lutego 2021 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkód lotniczych, powierzchni ograniczających przeszkody oraz urządzeń o charakterze niebezpiecznym. Zastąpiły one w zakresie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych. Czy pod rządami nowych przepisów nadal trzeba znakować elektrownie wiatrowe? Jeżeli tak, kto i jak powinien je oznakować? A także – co równie istotne – czy i kiedy trzeba dostosować dotychczasowe oznakowanie do obowiązujących przepisów?
Elektrownie wiatrowe – nowe regulacje dotyczące oznakowania przeszkód lotniczych
Odwołanie lotu z powodu pandemii: czy pasażerom przysługuje odszkodowanie?
Od 15 marca w Polsce obowiązuje zakaz lądowania cywilnych statków powietrznych wykonujących międzynarodowe loty pasażerskie. Od 16 marca zakazano też pasażerskich lotów w ruchu krajowym, z wyjątkiem lotów wykonywanych w interesie publicznym lub państwa. Czy pasażerom, których loty zostały odwołane na skutek tego zakazu, przysługuje prawo do odszkodowania od przewoźników lotniczych, którzy mieli owe loty wykonać?
Odwołanie lotu z powodu pandemii: czy pasażerom przysługuje odszkodowanie?