dr Magdalena Niziołek | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Magdalena Niziołek

Po odszkodowanie za wywłaszczenie do starosty?
Decyzję o odszkodowaniu za odebraną na rzecz państwa nieruchomość może wydać również starosta. Mówi o tym art. 129 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Kiedy przepis ten może stanowić podstawę ustalenia należnego odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość?
Po odszkodowanie za wywłaszczenie do starosty?
Odszkodowanie z tytułu bezprawia legislacyjnego
Jeśli szkoda została wyrządzona przez wadliwy akt normatywny, można mieć wątpliwości, od kogo dochodzić odszkodowania: od Skarbu Państwa czy od jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza jeśli np. działania jednostki nie można uznać za bezprawne.
Odszkodowanie z tytułu bezprawia legislacyjnego
Budynek odzyskany, ale lokal sprzedany
Decyzja o sprzedaży lokalu w budynku „dekretowym” jako źródło szkody w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z dekretu Bieruta.
Budynek odzyskany, ale lokal sprzedany
Liczba stron postępowania reprywatyzacyjnego
Czy właściciele lokali w budynku „dekretowym” lub użytkownicy wieczyści zawsze są stroną postępowań w sprawach z dekretu warszawskiego lub dekretu o reformie rolnej? Nowe „trendy” w orzecznictwie sądów administracyjnych.
Liczba stron postępowania reprywatyzacyjnego
Kto może być stroną w postępowaniu dekretowym?
Dekret z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy nie przesądzał, kto może być stroną postępowania prowadzonego w jego trybie. Lukę tę wypełnia orzecznictwo sądów administracyjnych.
Kto może być stroną w postępowaniu dekretowym?
Plany zabudowania i zagospodarowania przestrzennego a reprywatyzacja gruntów warszawskich
Aby zbadać zasadność oddalenia wniosku o przyznanie własności czasowej (jego niezasadne oddalenie pozwala dziś dochodzić zwrotu nieruchomości), należy przyjrzeć się planom zagospodarowania obowiązującym w chwili rozpatrywania tego wniosku.
Plany zabudowania i zagospodarowania przestrzennego a reprywatyzacja gruntów warszawskich
Furtka dla pominiętych spadkobierców
Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej może otworzyć spadkobiercom byłych właścicieli znacjonalizowanych nieruchomości pominiętym w postępowaniu reprywatyzacyjnym drogę do ponownego dochodzenia swoich praw.
Furtka dla pominiętych spadkobierców
Brak to nie to samo co utrata
Do cofnięcia zgody na funkcjonowanie związku sportowego konieczna jest podstawa prawna wynikająca z ustawy o sporcie kwalifikowanym. Taką podstawą może być np. utrata przynależności do międzynarodowej organizacji sportowej.
Brak to nie to samo co utrata
Degradacja ŁKS-u z ekstraklasy do I ligi była niezgodna z prawem
Licencje PZPN na grę w ekstraklasie stanowią decyzje administracyjne, czyli mogą być zaskarżane do sądów administracyjnych. ŁKS, reprezentowany przez prawników z kancelarii Wardyński i Wspólnicy, uzyskał korzystne dla siebie rozstrzygnięcie WSA.
Degradacja ŁKS-u z ekstraklasy do I ligi była niezgodna z prawem
Jan Ciećwierz i dr Magdalena Niziołek: Zmienna interpretacja przepisów wydłuża postępowanie do granic możliwości
Rozmowa z Janem Ciećwierzem i dr Magdaleną Niziołek z Zespołu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu kancelarii Wardyński i Wspólnicy
Jan Ciećwierz i dr Magdalena Niziołek: Zmienna interpretacja przepisów wydłuża postępowanie do granic możliwości
Trudny powrót do domu
Sprawy o odzyskanie nieruchomości utraconych wskutek dekretu o reformie rolnej ciągną się w Polsce latami. Ponad dziesięcioletnią walkę byłej właścicielki o zwrot pałacyku w Oborach relacjonuje Magdalena Niziołek z Zespołu Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu
Trudny powrót do domu