Krzysztof Wiktor | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Krzysztof Wiktor

Nowelizacja k.p.a. z 11 sierpnia 2021 r. – co faktycznie oznacza i w jakim zakresie jej skutki nie odpowiadają deklaracjom przedstawicieli władzy?
16 września 2021 r. wejdą w życie znowelizowane w dniu 11 sierpnia 2021 r. przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące limitów czasowych dla stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych lub stwierdzania ich wydania z naruszeniem prawa. Warto określić skutki tej nowelizacji, tym bardziej że jej rzeczywiste konsekwencje są bezpodstawnie negowane w zapowiedziach przedstawicieli najwyższych władz państwowych.
Nowelizacja k.p.a. z 11 sierpnia 2021 r. – co faktycznie oznacza i w jakim zakresie jej skutki nie odpowiadają deklaracjom przedstawicieli władzy?
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody legalne w trakcie pandemii
Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii i innych aktów prawnych wiąże się nie tylko z wprowadzeniem nakazów i zakazów w życiu codziennym i zawodowym, ale też z różnego rodzaju ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej. Lekarze mogą być kierowani do pracy w szpitalach zakaźnych. Z kolei przedsiębiorcy obarczeni są nowymi restrykcjami, w wyniku czego odnotowują znaczne straty. Czy w związku z obostrzeniami będzie można domagać się odszkodowań od Skarbu Państwa?
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody legalne w trakcie pandemii
Co najwyżej pomarańczowe, jeśli nie czerwone światło dla ustawy reprywatyzacyjnej
W artykule „Zielone światło dla reprywatyzacji”, który ukazał się w Rzeczpospolitej z 18 stycznia 2018 r., uznano, że opinia Rady Legislacyjnej na temat projektu tzw. ustawy reprywatyzacyjnej ogólnie go aprobuje, wskazując jedynie na potrzebę jego dokładniejszego uzasadnienia. Taka ocena tej opinii jest wadliwa i wprowadza odbiorców w błąd, gdyż wnioski z niej wynikające wykluczają dalsze procedowanie tego projektu w zaproponowanym brzmieniu.
Co najwyżej pomarańczowe, jeśli nie czerwone światło dla ustawy reprywatyzacyjnej
Reprywatyzacja bez mitów
Problematyka reprywatyzacyjna jest obecnie przedstawiana przez pryzmat wielu kontrowersyjnych aspektów procesów restytucyjnych. Prowadzi to do zniekształcenia prawdziwego obrazu reprywatyzacji, która i tak ma w Polsce charakter ograniczony.
Reprywatyzacja bez mitów
Prawo reprywatyzacyjne musi być sprawiedliwe
Rozmowa z Krzysztofem Wiktorem, partnerem kancelarii Wardyński i Wspólnicy współodpowiedzialnym za praktykę reprywatyzacyjną, o małej ustawie reprywatyzacyjnej, kontrowersyjnym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego oraz aktualnych trendach w orzecznictwie.
Prawo reprywatyzacyjne musi być sprawiedliwe
„Mała ustawa reprywatyzacyjna” czy raczej „dekret Bieruta bis”?
Senacki projekt „Małej ustawy reprywatyzacyjnej” ma uregulować skomplikowany stan prawny nieruchomości w Warszawie. Projektowane zmiany prowadzą jednak do trwałego pozbawienia praw nabytych przez dawnych właścicieli na mocy tzw. dekretu warszawskiego.
„Mała ustawa reprywatyzacyjna” czy raczej „dekret Bieruta bis”?
Krzysztof Wiktor: W procesie reprywatyzacji nie doszliśmy jeszcze nawet do połowy
Rozmowa z Krzysztofem Wiktorem, partnerem współodpowiedzialnym za praktykę reprywatyzacyjną kancelarii Wardyński i Wspólnicy, o problemach związanych z reprywatyzacją w Polsce.
Krzysztof Wiktor: W procesie reprywatyzacji nie doszliśmy jeszcze nawet do połowy
Nie tylko Giesche
Status prawny osób dysponujących przedwojennymi dokumentami akcji na okaziciela pozostaje 
nierozstrzygnięty.
Nie tylko Giesche
Decyzja zwrotowa nie może zawierać nakazu zabudowy nieruchomości
Pierwsze decyzje zwrotowe w Warszawie, wydawane w drugiej połowie lat 90., często uzależniały zawarcie umowy notarialnej od spełnienia określonych warunków. Niektóre z tych warunków nie miały podstawy prawnej i mogą dziś zostać unieważnione.
Decyzja zwrotowa nie może zawierać nakazu zabudowy nieruchomości
Działania i rozliczenia poreprywatyzacyjne
Odzyskanie nieruchomości w procesie reprywatyzacji rozpoczyna etap wzajemnych rozliczeń z dotychczasowym, publicznym posiadaczem nieruchomości, oraz etap regulacji stanu prawnego nieruchomości.
Działania i rozliczenia poreprywatyzacyjne
Zniesienie współwłasności odzyskanej nieruchomości
Po zwrocie zabudowanych nieruchomości spadkobiercom poprzednich właścicieli pojawia się zwykle potrzeba podziału odzyskanej nieruchomości między jej współwłaścicieli. Wiąże się to często z problemami natury stricte prawnej, jak i podatkowej.
Zniesienie współwłasności odzyskanej nieruchomości
Reprywatyzacja nieruchomości kościelnych
Po II wojnie światowej znacjonalizowano niemal wszystkie nieruchomości kościelne. Wciąż trwające postępowania reprywatyzacyjne mogą prowadzić do przywrócenia własności nieruchomości, do przyznania nieruchomości zamiennej lub do przyznania odszkodowania.
Reprywatyzacja nieruchomości kościelnych