Janusz Tomczak | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Janusz Tomczak

Unia będzie chronić sygnalistów
17 kwietnia 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie do unijnego porządku prawnego dyrektywy chroniącej sygnalistów (ang. whistleblowers). Celem proponowanych rozwiązań jest ustanowienie minimalnych standardów w zakresie ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości lub naruszenia prawa unijnego oraz ujednolicenie prawa państw członkowskich w tym obszarze.
Unia będzie chronić sygnalistów
Czy można skutecznie ograniczyć ryzyko odpowiedzialności karnej za wypadek przy pracy?
Wypadek przy pracy powoduje wielorakie konsekwencje prawne. Jedną z najbardziej dolegliwych jest możliwość poniesienia odpowiedzialności karnej przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy u pracodawcy.
Czy można skutecznie ograniczyć ryzyko odpowiedzialności karnej za wypadek przy pracy?
Projekt ustawy o jawności życia publicznego – nowe obowiązki przedsiębiorcy i pracodawcy
Trwają prace nad projektem ustawy o jawności życia publicznego, która wprowadza wiele rozwiązań nieznanych dotąd w polskim prawie. Celem projektowanych zmian jest zwiększenie przejrzystości zarządzania oraz kontroli nad instytucjami finansowanymi publicznie, a także wzmocnienie mechanizmów antykorupcyjnych w Polsce.
Projekt ustawy o jawności życia publicznego – nowe obowiązki przedsiębiorcy i pracodawcy
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych po nowemu
Dlaczego zapowiadane zmiany w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych są ważne?
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych po nowemu
Sprawiedliwość dyscyplinarna
Obecna sytuacja w adwokaturze skłania do dyskusji o jej roli w społeczeństwie obywatelskim i wymiarze sprawiedliwości. W wielu wypowiedziach wskazywano na zagrożenia dla jej niezależności i pryncypia, którymi winna się kierować. Jednym z istotnych aspektów tej niezależności jest sądownictwo dyscyplinarne.
Sprawiedliwość dyscyplinarna
Kontrrewolucja w prawie karnym?
Trudno po tak krótkim czasie oceniać ostatnie zmiany w procedurze karnej. Nie ma jednak wątpliwości, że mamy do czynienia ze stanem niepewności prawnej podważającym zaufanie obywateli do ustawodawcy. Na pewno nie pomoże też likwidacja Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.
Kontrrewolucja w prawie karnym?
O niedawnych zmianach w prawie karnym procesowym, instytucji kontroli operacyjnej oraz ustroju prokuratury
W ciągu ostatnich miesięcy doszło do wielu istotnych zmian w obszarze prawa karnego procesowego, instytucji kontroli operacyjnej oraz ustroju prokuratury. Warto wskazać najważniejsze zmiany w tym zakresie.
O niedawnych zmianach w prawie karnym procesowym, instytucji kontroli operacyjnej oraz ustroju prokuratury
Lipcowa nowelizacja prawa karnego – ewolucja czy rewolucja?
Z początkiem lipca prawnicy i uczestnicy postępowań karnych wkroczyli w całkiem nową rzeczywistość. Czy faktycznie kontradyktoryjny proces karny doprowadzi do odciążenia sądów i przyśpieszenia postępowań?
Lipcowa nowelizacja prawa karnego – ewolucja czy rewolucja?
Postępowania wewnętrzne – alternatywa dla organów ścigania?
Postępowania wewnętrzne, czyli działania podejmowane w strukturze przedsiębiorstwa w odpowiedzi na dostrzeżone nieprawidłowości, mają dla przedsiębiorców wiele zalet w porównaniu z działaniami prowadzonymi przez organy ścigania.
Postępowania wewnętrzne – alternatywa dla organów ścigania?
W niektórych branżach postępowania wewnętrzne są już standardem
Wewnętrzne postępowania wyjaśniające zyskują na popularności. Trzeba się jednak liczyć z tym, że osoby, wobec których wyciągnięto konsekwencje, mogą starać się podważać ustalenia czy przebieg tych postępowań – także na drodze sądowej.
W niektórych branżach postępowania wewnętrzne są już standardem
Także sprawę karną można zakończyć polubownie
Środki prawne do polubownego zakończenia sprawy karnej zainicjowanej przez wierzyciela w celu wyegzekwowania wierzytelności uszczuplonej bezprawnymi działaniami dłużnika.
Także sprawę karną można zakończyć polubownie
Dostęp do akt śledztwa
Prokuratorzy chętnie korzystają z możliwości odmowy dostępu do akt postępowania przygotowawczego, co utrudnia pracę obrońcom. Na szczęście od lipca 2015 roku na taką odmowę będzie służyć zażalenie do sądu.
Dostęp do akt śledztwa