Izabela Zielińska-Barłożek | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Izabela Zielińska-Barłożek

Prawo holdingowe już od października
12 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę o zmianie Kodeksu spółek handlowych. Określa ona zasady funkcjonowania grup kapitałowych w Polsce i modyfikuje niektóre zasady działania organów spółek kapitałowych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia.
Prawo holdingowe już od października
Zdalne podpisywanie umów
Zdalne podpisywanie umów z wiadomych względów zyskało duże znaczenie. Czy do zawarcia umowy wystarczy wymiana kilku e-maili albo przesłanie dokumentów podpisanych elektronicznie? To zależy.
Zdalne podpisywanie umów
Transakcje M&A w obliczu koronawirusa
Transakcje to jedno z narzędzi prowadzenia działalności gospodarczej. Dla jednych są sposobem na poszerzenie skali działalności czy uzyskanie efektu synergii, innym pozwalają wyjść z inwestycji czy pozyskać kapitał. Dlatego perturbacje, jakie odczuwają dziś przedsiębiorcy, przekładają się na ich aktywność na polu M&A.
Transakcje M&A w obliczu koronawirusa
Czy od 15 marca przynajmniej jeden członek zarządu musi mieć PESEL?
Wątpliwości na gruncie znowelizowanej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Czy od 15 marca przynajmniej jeden członek zarządu musi mieć PESEL?
Ważne zmiany dotyczące prokury łącznej
Nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadziła nowe rodzaje prokury, ale zarazem wywołała wątpliwości co do zakresu umocowania udzielonych przed jej wejściem w życie prokur łącznych.
Ważne zmiany dotyczące prokury łącznej
Ważność tytułu do udziałów aktualnego wspólnika spółki
Uwagi na temat konsekwencji niedochowania wymaganej formy zbycia tytułu do udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz możliwości naprawienia takiej wady.
Ważność tytułu do udziałów aktualnego wspólnika spółki
Istotne zmiany reżimów odpowiedzialności za szkody w środowisku
Przy okazji wdrożenia dyrektywy IED ustawodawca zdecydował się wprowadzić bardzo istotne zmiany przepisów o odpowiedzialności za zanieczyszczenie. To jednak nie wszystkie nowości, których możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach i latach.
Istotne zmiany reżimów odpowiedzialności za szkody w środowisku
Jedna szkoda, osiem ustaw
Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego to stały problem w toku transakcji obejmujących nieruchomości, szczególnie przemysłowe. Tymczasem ustalenie prawnych konsekwencji zanieczyszczenia jest nie lada wyzwaniem.
Jedna szkoda, osiem ustaw
Sankcje finansowe w prawie ochrony środowiska
Administracyjne kary pieniężne i opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska są coraz popularniejszym środkiem sankcyjnym, konsekwentnie wprowadzanym przez ustawodawcę do przepisów poświęconych ochronie środowiska.
Sankcje finansowe w prawie ochrony środowiska
Korzystne zmiany w systemie odpowiedzialności za zanieczyszczenie gleby?
Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (projekt z 4 kwietnia 2012 roku).
Korzystne zmiany w systemie odpowiedzialności za zanieczyszczenie gleby?
Rewolucja w parkach narodowych
Weszły w życie zmiany organizacyjne i nowe zasady finansowania parków narodowych.
Rewolucja w parkach narodowych
Izabela Zielińska-Barłożek: Liczba spraw sądowych na tle przepisów prawa ochrony środowiska może wzrosnąć
Rozmowa z Izabelą Zielińską-Barłożek, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy kierującym Zespołem Prawa Ochrony Środowiska, o odpowiedzialności prawnej za zmiany klimatu.
Izabela Zielińska-Barłożek: Liczba spraw sądowych na tle przepisów prawa ochrony środowiska może wzrosnąć