Anna Olejniczak-Michalska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Anna Olejniczak-Michalska

Czy prawo do prywatności będzie pośrednią ofiarą Covid-19?
Prawo jest jednym z głównych narzędzi oddziaływania społecznego, co szczególnie widać w środku globalnego kryzysu zdrowotnego, gdy sytuacja i obowiązujące przepisy zmieniają się każdego dnia. Kolejne ustawy i rozporządzenia stają się kluczowe w utrzymywaniu kruchej równowagi między porządkiem i chaosem, między interesami publicznymi i prywatnymi oraz między dobrem powszechnym i ochroną praw jednostki.
Czy prawo do prywatności będzie pośrednią ofiarą Covid-19?
COVID-19 a wykonanie umowy poddanej prawu obcemu – hardship clause
Wpływ pandemii koronawirusa na łączące strony zobowiązania kontraktowe analizuje w tej chwili wielu przedsiębiorców i ich prawników. W przypadku niektórych umów sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że łącząca strony umowa poddana jest prawu obcemu.
COVID-19 a wykonanie umowy poddanej prawu obcemu – hardship clause
Jurysdykcja w sprawach rozwodowych z elementem międzynarodowym
Wielu z nas spędza część życia za granicą. Część emigruje na stałe, zachowując jednak silne więzi z państwem swego pochodzenia. Część dzieli życie między kilka krajów, staje się „obywatelami świata”, z kilkoma paszportami, uprawnieniami do głosowania i nieruchomościami na różnych kontynentach. Dla takich osób rozwód może mieć globalne implikacje. W przypadku małżonków o znaczących aktywach podział majątku jest prawdziwym wyzwaniem, ale o ile pieniądze można podzielić, dzieci już nie. Ustalenie lub wybór właściwej jurysdykcji mogą okazać się kluczowe dla należytego zabezpieczenia swoich interesów.
Jurysdykcja w sprawach rozwodowych z elementem międzynarodowym