Aleksandra Drożdż | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Aleksandra Drożdż

Gig economy, czyli pracownicy platform cyfrowych a dane osobowe
W ostatnich latach dynamicznie rozwija się tzw. gig economy – gospodarka oparta o model elastycznego zatrudnienia z wykorzystaniem platform internetowych. Szacuje się, że w 2025 r. w UE 43 miliony osób będą zatrudnione za pośrednictwem takich platform. Trwa gorąca dyskusja na temat nowych przepisów w tym sektorze, w szczególności dotyczących modelu zatrudnienia takich pracowników, ale także podejmowania wobec nich zautomatyzowanych decyzji z wykorzystaniem różnego rodzaju algorytmów. O czym już teraz w świetle przepisów RODO powinny pamiętać podmioty organizujące platformy pracownicze? Omówimy to na przykładzie decyzji dotyczących platform food delivery wydanych przez włoski organ nadzorczy.
Gig economy, czyli pracownicy platform cyfrowych a dane osobowe
Fundacja rodzinna – czy już pora na sukcesję?
Nie jest tajemnicą, że krajowe przedsiębiorstwa rodzinne mają trudności z przeprowadzeniem sukcesji. Prawdopodobnie to właśnie skłoniło ustawodawcę do wprowadzenia nowej instytucji, jaką będzie fundacja rodzinna. Ma ona umożliwić wielopokoleniową sukcesję oraz zapewnić ochronę przed rozdrobnieniem majątku, przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków do utrzymania rodziny i innych osób bliskich fundatorowi.
Fundacja rodzinna – czy już pora na sukcesję?
Odpowiedzialność za wiążące polecenia w projekcie prawa holdingowego
Zgodnie z rządowym projektem ustawy zmieniającej Kodeks spółek handlowych spółka dominująca będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia, jeśli będzie to uzasadnione interesem grupy spółek i nie staną temu na przeszkodzie przepisy szczególne. Nowe uprawnienia spółki dominującej zostały zrównoważone przepisami regulującymi jej odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w związku z wydawaniem takich poleceń.
Odpowiedzialność za wiążące polecenia w projekcie prawa holdingowego
Co wie o Tobie Twój samochód?
W ostatnich dniach szerokim echem odbiła się w mediach informacja, że jeden ze znanych producentów rozpoczął testy systemu pozwalającego wyświetlać spersonalizowane reklamy w samochodzie. Uważni kierowcy nie są jednak zaskoczeni. Nie jest tajemnicą, że współczesny samochód to komputer na czterech kołach. Przetwarza on bowiem duże ilości danych, by zapewnić bezpieczeństwo, efektywność transportu oraz dostęp do usług nawigacji i informacyjno-rozrywkowych.
Co wie o Tobie Twój samochód?
Wzmożona aktywność Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Miniony rok zakończył się serią kar pieniężnych wymierzonych przez Prezesa UODO. Pokazują one, jak istotna jest dbałość o bezpieczeństwo danych osobowych. I jak kosztowne może okazać się jej niezachowanie.
Wzmożona aktywność Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych