Agata Jóźwiak | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Agata Jóźwiak

Uprawnienie do zakupu nieruchomości rolnej to jedynie prawo pierwszeństwa
Sąd Najwyższy pochylił się w zeszłym tygodniu nad zagadnieniem prawnym, jakie skutki prawne ma uprawnienie do zakupu, przewidziane dla niektórych dzierżawców w stosunku do Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa (aktualnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). Uprawnienie do zakupu wprowadziła jedna z nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. (III CZP 45/17)
Uprawnienie do zakupu nieruchomości rolnej to jedynie prawo pierwszeństwa
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przewlekłością postępowania sądowego
Jak ocenić, czy postępowanie sądowe jest przewlekłe, i jak dochodzić odszkodowania, jeśli przewlekłość postępowania spowodowała szkodę.
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przewlekłością postępowania sądowego
Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste nie stanowi przeszkody dla zasiedzenia jego własności
Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów wydał uchwałę, w której stwierdził, że samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie. Oznacza to, że objęcie nieruchomości użytkowaniem wieczystym nie wyłącza możliwości zasiedzenia prawa jej własności przez posiadacza samoistnego. Sąd Najwyższy odrzucił więc pogląd, że posiadacz samoistny nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste nie może nabyć jej własności, tylko co najwyżej użytkowanie wieczyste.
Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste nie stanowi przeszkody dla zasiedzenia jego własności
Sąd Najwyższy o opłatach egzekucyjnych
W ostatnim czasie Sąd Najwyższy zajął się problemami prawnymi dotyczącymi postępowania egzekucyjnego, mającymi spore znaczenie dla jego stron oraz komorników. Chodzi o wysokość opłaty egzekucyjnej oraz legitymację czynną komornika do zaskarżania postanowień sądu.
Sąd Najwyższy o opłatach egzekucyjnych
Zmiana reguł odpowiedzialności solidarnej inwestora w procesie budowlanym
Uproszczona procedura zgłaszania podwykonawców, doprecyzowane zasady zgłaszania sprzeciwu inwestora wobec powierzenia części robót podwykonawcy oraz ograniczenie kwotowe odpowiedzialności solidarnej inwestora – to zmiany, które mają wejść w życie 1 czerwca 2017 r.
Zmiana reguł odpowiedzialności solidarnej inwestora w procesie budowlanym
Skarga pauliańska a dochodzenie trudnych wierzytelności
Jeśli dłużnik ukrywa lub wyprowadza majątek, ratunkiem dla wierzyciela może być tzw. skarga pauliańska. Z narzędziem tym wiążą się jednak pewne wątpliwości i ograniczenia.
Skarga pauliańska a dochodzenie trudnych wierzytelności
Nowości w procedurze cywilnej
Składanie pism procesowych drogą elektroniczną, licytacja elektroniczna i nowe zasady składania skargi na czynności komornika – to tylko niektóre zmiany wprowadzane nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego.
Nowości w procedurze cywilnej
Definicja dokumentu po nowemu
W dniu 8 września 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Wprowadza ona w szczególności zmiany w zakresie formy czynności prawnych oraz stanowi kolejny krok w informatyzacji procedury cywilnej.
Definicja dokumentu po nowemu