Wojciech Wiewiórowski nowym GIODO | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Wojciech Wiewiórowski nowym GIODO

25 czerwca br. Sejm powołał Wojciecha Wiewiórowskiego na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kadencja obecnego GIODO, Michała Serzyckiego, mija 13 lipca 2010 roku.
Wojciech Wiewiórowski (1971) jest doktorem nauk prawnych, adiunktem na Uniwersytecie Gdańskim, dyrektorem Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest także sekretarzem Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności oraz mediatorem Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. W latach 2006-2008 był Współprzewodniczącym Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, informatyzacją administracji publicznej oraz zagadnieniami rozwoju systemów informacji prawnej. Jako nowy GIODO planuje zająć się m.in. kwestią ochrony danych osobowych w serwisach społecznościowych.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych kontroluje zgodność przetwarzania danych z przepisami ustawowymi, wydaje decyzje administracyjne i rozpatruje skargi związane z wykonaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Prowadzi też rejestr zbiorów danych i udziela informacji o zarejestrowanych zbiorach, a także opiniuje projekty ustaw i rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych.