Rozpoczęły się konsultacje społeczne polskiego projektu Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Rozpoczęły się konsultacje społeczne polskiego projektu Systemu Zielonych Inwestycji (GIS)

Główne cele projektu obejmują zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza, a także zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym.

W minionym tygodniu rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące dokumentu pn.: „Polski projekt Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Ramy Zarządzania Środowiskiem”.
Polska posiada trzecią co do wielkości nadwyżkę jednostek AAU (uprawniających do emisji gazów cieplarnianych) na świecie (około 500 mln jednostek), bowiem liczba jednostek przyznanych nam na mocy protokołu z Kioto na lata 2008-2012 znacznie przewyższa wielkość emisji, do której jesteśmy uprawnieni w tym okresie w świetle prawa wspólnotowego. Oznacza to, że nadwyżka uprawnień może zostać sprzedana stosownie do art. 17 protokołu z Kioto.
Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130, poz. 1070) wpływy pochodzące ze sprzedaży przyznanych Polsce jednostek AAU mogą być przeznaczane na działania w ramach tzw. krajowego systemu zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).
Działania w ramach GIS mają objąć w szczególności dofinansowanie realizacji programów lub projektów związanych z ochroną środowiska, ograniczeniem lub unikaniem krajowej emisji gazów cieplarnianych, pochłanianiem lub sekwestracją dwutlenku węgla itp.
Główne cele projektu opublikowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmują zmniejszenie emisji CO2 i zanieczyszczeń powietrza, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (tzw. OZE) oraz poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym.
Zgodnie z projektem środki uzyskane przez Polskę ze sprzedaży nadwyżki uprawnień AAU miałyby być kierowane w formie dotacji do właścicieli i użytkowników budynków użyteczności publicznej i przeznaczane na tzw. termomodernizację (czyli poprawę efektywności energetycznej budynków), a w szczególności:
  • ocieplenie budynków;
  • wymianę okien i drzwi zewnętrznych;
  • przebudowę systemów grzewczych;
  • wymianę systemów wentylacji i klimatyzacji;
  • wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne itp.
Konsultacje społeczne projektu potrwają do 19 kwietnia br.
Maciej Szewczyk, Zespół Prawa Ochrony Środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy