Prawie 300 mln zł na proklimatyczne inwestycje | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Prawie 300 mln zł na proklimatyczne inwestycje

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił cztery pierwsze konkursy na finansowanie tzw. zielonych inwestycji o łącznej wartości blisko 300 mln zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130, poz. 1070) wpływy pochodzące ze sprzedaży otrzymanych przez Polskę zgodnie z protokołem z Kioto jednostek przyznanej emisji (AAU) mogą być przeznaczane na działania w ramach tzw. krajowego systemu zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).
Ustawa przewiduje, że działania w ramach GIS obejmą w szczególności dofinansowanie realizacji programów lub projektów związanych z ochroną środowiska, ograniczeniem lub unikaniem krajowej emisji gazów cieplarnianych, pochłanianiem lub sekwestracją dwutlenku węgla itp.
– Polska posiada trzecią co do wielkości nadwyżkę jednostek AAU na świecie (około 500 mln jednostek), bowiem liczba jednostek przyznanych nam na mocy protokołu z Kioto na lata 2008-2012 znacznie przewyższa wielkość emisji dwutlenku węgla, do której jesteśmy uprawnieni w tym okresie w świetle prawa wspólnotowego – wskazuje Maciej Szewczyk, aplikant radcowski z Zespołu Prawa Ochrony Środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Jak wynika z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Środowiska, do tej pory Polska podpisała cztery umowy sprzedaży jednostek AAU o łącznej wartości ponad 80 mln euro, tj. ponad 320 mln złotych (z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym na rzecz Hiszpanii i Irlandii oraz dwie umowy z prywatnymi inwestorami z Japonii), a obecnie prowadzi negocjacje z kolejnymi kontrahentami.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będący zgodnie z ustawą Krajowym Operatorem Systemu Zielonych Inwestycji, ogłosił nabory wniosków o dofinansowanie, w ramach uzyskanych do tej pory środków, następujących kategorii przedsięwzięć:
  • zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (łączna wartość dotacji wynosi 181 mln zł; termin składania wniosków: od 29 października do 29 listopada 2010 r.);
  • biogazownie rolnicze (łączna wartość dotacji wynosi 36 mln zł; termin składania wniosków: od 30 sierpnia do 28 września 2010 r.);
  • elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę (łączna wartość dotacji wynosi 36 mln zł, termin składania wniosków: od 29 września do 28 października 2010 r.);
  • budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej (łączna wartość dotacji wynosi 43,7 mln zł, termin składania wniosków: od 30 sierpnia do 28 września 2010 r.).
Dofinansowanie proklimatycznych inwestycji w konkursach będzie udzielane w formie dotacji, których wartość wyniesie od 20 do 30 proc. kosztów kwalifikowanych danego przedsięwzięcia.
Dodatkowe informacje na temat konkursów są dostępne na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej