Płatności bezgotówkowe i połączenie kasy fiskalnej z terminalem płatniczym | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Płatności bezgotówkowe i połączenie kasy fiskalnej z terminalem płatniczym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwany Polskim Ładem, przewiduje m.in., że przedsiębiorcy będą mieli obowiązek przyjmować płatności bezgotówkowe w miejscach faktycznego wykonywania działalności oraz zintegrować kasę fiskalną online z terminalem płatniczym. Projekt został zaakceptowany przez Sejm RP i przekazany do Senatu RP.

Obowiązkowe przyjmowanie płatności bezgotówkowych

Polski Ład nakłada na przedsiębiorców obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych (np. kartą lub telefonem) w miejscach faktycznego wykonywania działalności, w szczególności w lokalu przedsiębiorstwa, ale również poza tym lokalem lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego. Wyjątek od wskazanego obowiązku ma dotyczyć tylko tych przedsiębiorców, którzy nie stosują kas fiskalnych (zgodnie z przepisami o VAT).

Wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz obsługę płatności z jego użyciem będą mogły zostać dodatkowo (tj. oprócz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów) odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Prawo do tej ulgi będzie przysługiwało wyłącznie w odniesieniu do wydatków poniesionych w roku podatkowym, w którym podatnik zapewnił możliwość przyjmowania płatności za pośrednictwem terminala, i w roku bezpośrednio po nim następującym.

Podatnicy podatków dochodowych będą mogli odliczyć od ich podstawy opodatkowania maksymalnie 1 000 zł, a podatnicy zwolnieni z obowiązku używania kas rejestrujących – maksymalnie 2 500 zł rocznie. Z kolei podatnicy, którzy przez minimum 7 miesięcy w roku mają status podatnika bezgotówkowego, będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania 200% wydatków na nabycie terminala i obsługę płatności z ich użyciem, nie więcej niż 2 000 zł rocznie (niezależnie od obowiązku stosowania kasy rejestrującej). Z tej możliwości będą mogli korzystać we wszystkich latach, w których utrzymają status podatnika bezgotówkowego.

Obowiązkowa integracja kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym

Niezależnie od powyższego Polski Ład zobowiązuje przedsiębiorców przyjmujących płatności przy użyciu terminala płatniczego do połączenia go z kasą fiskalną. Obowiązek ten ma obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Nie obejmie kas fiskalnych z papierowym i elektronicznym zapisem kopii, a jedynie kasy online (które muszą mieć możliwość integracji z terminalem, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących). W ten sposób kasy fiskalne online, które w czasie rzeczywistym łączą się z Centralnym Repozytorium Kas, mają tam przekazywać nie tylko e-paragony (informacje o bieżącym obrocie), lecz również dane dotyczące płatności bezgotówkowych.

Niedopełnienie obowiązku połączenia kasy online z terminalem będzie zagrożone karą pieniężną w wysokości 5 000 zł.

Jednocześnie Polski Ład nie zakłada ulgi podatkowej w celu rekompensaty ewentualnych kosztów połączenia kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym.

Joanna Prokurat, doradca podatkowy, praktyka podatkowa kancelarii Wardyński i Wspólnicy