Nawet 5 miliardów euro przeznaczy Komisja Europejska na zmniejszanie emisji CO2 | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Nawet 5 miliardów euro przeznaczy Komisja Europejska na zmniejszanie emisji CO2

Komisja Europejska poinformowała, że aż 150 projektów związanych ze zmniejszaniem emisji CO2 ubiega się o dofinansowanie w ramach programu NER 300. 42 z nich mogą liczyć łącznie na 4 do 5 miliardów euro.

NER 300 jest programem, w ramach którego dochód uzyskany ze sprzedaży 300 milionów uprawnień do emisji CO2, wchodzących zgodnie z Dyrektywą 2003/87 do rezerwy dla nowych instalacji (New Entrants Reserve – NER), zostanie przeznaczony na sfinansowanie do 50 proc. kosztów inwestycji związanych z innowacyjnymi technologiami w zakresie energii odnawialnej oraz inwestycji w projekty demonstracyjne w zakresie CCS (o finansowaniu tych projektów pisaliśmy już w artykule w wydaniu z listopada 2010 roku). Szacunkowa wartość dofinansowania w ramach NER 300 wyniesie od 4 do 5 miliardów euro.
Program ma pozwolić na sfinansowanie co najmniej 8 wybranych instalacji służących do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) i co najmniej 34 projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Każde państwo członkowskie może przy tym liczyć na wsparcie od jednego do trzech projektów.
Z informacji opublikowanych przez Komisję Europejską wynika, że 25 państw zgłosiło łącznie 22 projekty instalacji CCS oraz 131 projektów dotyczących wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych (takich jak biomasa, wiatr, geotermia czy słońce).
Polska ubiega się o dofinansowanie trzech projektów:
  • instalacji wychwytywania i składowania CO2 z elektrowni węglowej w Bełchatowie,
  • zakładu odzysku energii z biomasy i odpadów komunalnych w Jastrzębiu Zdrój,
  • instalacji do otrzymywania etanolu z celulozy w Goświnowicach.
Zgłoszone już projekty zostaną zweryfikowane przez państwa członkowskie, a następnie do 9 maja przedstawione Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI), który zarekomenduje wybrane przedsięwzięcia Komisji Europejskiej.
Maciej Szewczyk, Zespół Prawa Ochrony Środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy