Nagroda im. Edwarda Wendego dla adwokata Mikołaja Pietrzaka | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Nagroda im. Edwarda Wendego dla adwokata Mikołaja Pietrzaka

Już po raz 10. została przyznana nagroda im. Edwarda Wendego za dokonania na polu krzewienia kultury prawa. W tym roku jej laureatem został adwokat Mikołaj Pietrzak, obrońca w wielu głośnych sprawach i działacz na rzecz praw człowieka.

Adwokat Mikołaj Pietrzak od wielu lat współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w ramach Programu Spraw Precedensowych. Do czerwca 2009 r. koordynował działający w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Program „Prawa człowieka a rozliczenia z przeszłością” zajmujący się głównie sprawami lustracji, weryfikacji WSI oraz dostępu do akt IPN. Do dzisiaj prowadzi pro bono część związanych z Programem spraw. Wielokrotnie reprezentował również Helsińską Fundację Praw Człowieka w sprawach o udostępnienie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji publicznej oraz był autorem licznych opinii przyjaciela sądu (amicus curiae) przedkładanych Trybunałowi Konstytucyjnemu.

Aktywnie współpracuje również z Fundacją Greenpeace Polska. Reprezentuje m.in. aktywistów Greenpeace, którzy demonstrowali w sprawie odnawialnych źródeł energii przed i na budynku Ministerstwa Gospodarki w 2008 oraz w 2013 roku. Ponadto Mikołaj Pietrzak jest pełnomocnikiem pro bono samej Fundacji Greenpeace w postępowaniach cywilnych

Nagroda im. Edwarda J. Wendego jest przyznawana prawnikom i osobom zaangażowanym w działalność publiczną za szczególne dokonania na polu krzewienia i podnoszenia kultury prawnej, realizacji idei państwa prawa oraz za działania mające na celu zachowanie i rozwój polskiego i europejskiego dorobku prawnego.