Pakiet dla biznesu w związku z koronawirusem | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Pakiet dla biznesu w związku z koronawirusem

Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało, że opracuje projekt specustawy wprowadzającej kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców, których działalność zostanie dotknięta w związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19. Nie jest jeszcze znany konkretny kształt tych regulacji, ale zgodnie z zapowiedziami projekt ma trafić na posiedzenie sejmu w dniu 25 marca i zostać wprowadzony z dniem 1 kwietnia.

Planowany pakiet ma objąć trzy obszary: (i) przyznanie ulg i udogodnień w płatnościach publicznoprawnych, (ii) wprowadzenie narzędzi mających na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorców oraz (iii) ochronę i wsparcie na rynku pracy skierowane do pracodawców, którzy zostali zmuszeni do przestojów w prowadzonej działalności.

W zakresie rozliczeń podatkowych zmiany mają objąć:

 • możliwość wstecznego rozliczenia straty podatkowej z roku 2020 r. z dochodem osiągniętym w 2019 r.; obecne regulacje umożliwiają rozliczenie straty podatkowej jedynie „naprzód” w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych,
 • zmiany w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z odwoływaniem wycieczek, które będą dotyczyć podmiotów działających w branży turystycznej,
 • przesunięcie wejścia w życie nowego jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dla dużych przedsiębiorców z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.,
 • ułatwienia w zakresie mechanizmu podzielonej płatności,
 • szybsze zwroty VAT,
 • zniesienie opłaty prolongacyjnej, czyli opłaty wnoszonej przez podatników w związku z rozłożeniem na raty lub odroczeniem terminu spłaty zobowiązania podatkowego.

Zapowiedziano również, że przedsiębiorcy dotknięci opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, zatorami płatniczymi, nieobecnością pracowników lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli mogą liczyć na pomoc w postaci: odroczenia terminu płatności podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne, układu ratalnego lub umorzenia należności.

Pozostałe regulacje mają polegać m.in. na:

 • przyznaniu wsparcia ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) polegającego na wsparciu gwarancyjnym i dopłatach do kredytów,
 • zwiększeniu gwarancji udzielanych przez BGK w ramach pomocy publicznej de minimis do 80% kredytu w miejsce obecnego limitu 60%;
 • zmianie schematu pomocy publicznej, w tym zwiększeniu limitu pomocy de minimis z 200 000 do 500 000 euro,
 • wprowadzeniu dopłat do oprocentowania kredytów,
 • odroczeniu do 1 lipca 2020 r. terminu wejścia w życie obowiązków związanych z wpisem do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
 • ułatwieniach w zakresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapowiedziane rozwiązania mają objąć także ochronę i wsparcie rynku pracy poprzez skrócenie z 6 do 3 miesięcy okresu kryzysu uprawniającego do objęcia pracodawcy wsparciem. Jednocześnie kryzys ma oznaczać również spadek obrotów przedsiębiorcy o 15%. Rozwiązanie to ma ułatwić pracodawcom będącym w trudnej sytuacji dostęp do świadczeń z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych i Funduszu Pracy.

Pobierz jako pdf >>>

Dariusz Wasylkowski, adwokat, doradca podatkowy, Michał Nowacki, radca prawny, doradca podatkowy, praktyka podatkowa i praktyka pomocy publicznej kancelarii Wardyński i Wspólnicy