Kancelaria Wardyński i Wspólnicy partnerem konkursu o nagrodę prof. Ireny Wiszniewskiej-Białeckiej | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy partnerem konkursu o nagrodę prof. Ireny Wiszniewskiej-Białeckiej

Trwa nabór prac do pierwszej edycji konkursu na wybitną pracę naukową na temat prawa znaków towarowych, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji lub prawa antymonopolowego. Konkurs organizuje Fundacja im. prof. Jerzego Wiszniewskiego.

Do konkursu można zgłaszać prace naukowe dotyczące prawa znaków towarowych, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji lub prawa antymonopolowego. Mogą to być prace magisterskie, doktorskie lub habilitacyjne, monografie naukowe lub inne prace o charakterze naukowym – opublikowane nie wcześniej niż 11 kwietnia 2019 r.

Celem nagrody prof. Ireny Wiszniewskiej-Białeckiej jest realne wsparcie autorów naukowo zajmujących się tematyką prawa znaków towarowych, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji lub prawa antymonopolowego, a tym samym wspieranie nauki i rozwoju innowacyjności.

Dlatego autorowi (lub autorom) najlepszej pracy konkursowej, wyłonionej przez Kapitułę złożoną z wybitnych przedstawicieli polskiego i międzynarodowego środowiska prawniczego, zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 20 000 USD.

Patronami konkursu są Wolters Kluwer Polska (patronat honorowy) i Wydawnictwo C.H. Beck.

Więcej informacji na stronie Fundacji im. prof. Jerzego Wiszniewskiego

Redakcja