wywiady | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

wywiady

Krzysztof Wiktor: Coraz więcej spraw o odszkodowania za wywłaszczone grunty
Rozmowa z Krzysztofem Wiktorem z Zespołu Reprywatyzacji kancelarii Wardyński i Wspólnicy o przyczynach i perspektywach sporów o odszkodowania za grunty wywłaszczone pod budowę osiedli mieszkaniowych.
Krzysztof Wiktor: Coraz więcej spraw o odszkodowania za wywłaszczone grunty
Paweł Ciećwierz: W każdej transakcji skrupulatne badanie prawne to podstawa
Rozmowa z Pawłem Ciećwierzem, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialnym za Grupę Transakcyjną, o fuzjach i przejęciach na rynku polskim oraz o Portalu Transakcyjnym.
Paweł Ciećwierz: W każdej transakcji skrupulatne badanie prawne to podstawa
Włodzimierz Szoszuk: Renoma znaku towarowego nie jest dana raz na zawsze
Rozmowa z Włodzimierzem Szoszukiem, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialnym za Zespół Własności Intelektualnej, o specyfice renomowanych znaków towarowych.
Włodzimierz Szoszuk: Renoma znaku towarowego nie jest dana raz na zawsze
Izabela Zielińska-Barłożek: Liczba spraw sądowych na tle przepisów prawa ochrony środowiska może wzrosnąć
Rozmowa z Izabelą Zielińską-Barłożek, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy kierującym Zespołem Prawa Ochrony Środowiska, o odpowiedzialności prawnej za zmiany klimatu.
Izabela Zielińska-Barłożek: Liczba spraw sądowych na tle przepisów prawa ochrony środowiska może wzrosnąć
S. Moreu-Żak: Umowy przenoszącej własność nieruchomości w Polsce lepiej nie zawierać przed notariuszem innego kraju
Rozmowa z Sylwią Moreu-Żak z Zespołu Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych kancelarii Wardyński i Wspólnicy o wpływie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe na obrót nieruchomościami położonymi w Polsce.
S. Moreu-Żak: Umowy przenoszącej własność nieruchomości w Polsce lepiej nie zawierać przed notariuszem innego kraju
Anna Pompe, dr Damian Flisak: Nie tylko znak towarowy umożliwia ochronę odzieży sportowej
Anna Pompe z Zespołu Własności Intelektualnej i dr Damian Flisak z Grupy Prawa Sportowego kancelarii Wardyński i Wspólnicy o replikach strojów piłkarskich oraz możliwości ich ochrony na gruncie prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego.
Anna Pompe, dr Damian Flisak: Nie tylko znak towarowy umożliwia ochronę odzieży sportowej
Dariusz Łomowski: Jeden świadomy konsument groźniejszy niż stu inspektorów
Rozmowa z Dariuszem Łomowskim, zastępcą dyrektora Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK i prelegentem podczas III edycji Okrągłego Stołu Żywnościowego, o fałszowaniu produktów spożywczych i o karach grożących za to przedsiębiorcom.
Dariusz Łomowski: Jeden świadomy konsument groźniejszy niż stu inspektorów
Mirella Lechna: Udzielanie zamówień w trybach niekonkurencyjnych jest dozwolone jedynie wyjątkowo
Rozmowa z Mirellą Lechną, wspólnikiem odpowiedzialnym za Zespół Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy, o nieprawidłowościach przy udzielaniu zamówienia na budowę stadionu wrocławskiego.
Mirella Lechna: Udzielanie zamówień w trybach niekonkurencyjnych jest dozwolone jedynie wyjątkowo
Joanna Krakowiak: W skomplikowanych sporach patentowych w farmacji możliwe jest uzyskanie zabezpieczenia roszczeń
Rozmowa z Joanną Krakowiak z Zespołu Life Science i Postępowań Regulacyjnych kancelarii Wardyński i Wspólnicy o sporach patentowych w farmacji.
Joanna Krakowiak: W skomplikowanych sporach patentowych w farmacji możliwe jest uzyskanie zabezpieczenia roszczeń
Dominik Wałkowski: Czysta Polska czy drugi Neapol?
Portal Procesowy: W ostatnich tygodniach dużo się mówi o nadchodzącej rewolucji w gospodarce odpadami komunalnymi. Na czym ta rewolucja ma polegać?
Dominik Wałkowski: Czysta Polska czy drugi Neapol?
Weronika Pelc: Rosnące ceny energii to także koszt dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej
Rozmowa z Weroniką Pelc kierującą Zespołem Prawa Energetycznego kancelarii Wardyński i Wspólnicy o zmianach w prawie i perspektywach rozwoju energetyki.
Weronika Pelc: Rosnące ceny energii to także koszt dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej
Anna Prigan: Czy zmiana prawa jest konieczna do zmiany podejścia do zamówień publicznych?
Rozmowa z Anną Prigan z Zespołu Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP) kancelarii Wardyński i Wspólnicy o planowanej nowej dyrektywie w sprawie zamówień publicznych.
Anna Prigan: Czy zmiana prawa jest konieczna do zmiany podejścia do zamówień publicznych?