Marcin Smolarek | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Marcin Smolarek

Zapewnienie trwałości operacji dofinansowanej ze środków UE a postępowanie egzekucyjne
Czy przepisy dotyczące funduszy strukturalnych uniemożliwiają instytucjom finansowym skuteczne dochodzenie roszczeń o zwrot kredytu, pożyczki lub gwarancji od klientów, którzy byli beneficjentami środków unijnych?
Zapewnienie trwałości operacji dofinansowanej ze środków UE a postępowanie egzekucyjne
Przelew wierzytelności przyszłych na zabezpieczenie a upadłość (likwidacyjna) zbywcy wierzytelności
Brak jasnych regulacji dotyczących losów praw przelanych na zabezpieczenie w razie upadłości obejmującej likwidację majątku przelewającego budzi w praktyce wiele wątpliwości. Problem ten w szczególności dotyczy wierzytelności będących przedmiotem przelewu, które w chwili ogłoszenia upadłości jeszcze nie powstały.
Przelew wierzytelności przyszłych na zabezpieczenie a upadłość (likwidacyjna) zbywcy wierzytelności
Przesłanki podlegające badaniu sądu w postępowaniu klauzulowym
Podstawową cechą postępowania klauzulowego jest szybkość. Dlatego sąd prowadzący takie postępowanie ocenia wyłącznie przesłanki formalne, a nie np. zasadność obowiązku zapłaty. Mimo to sądom zdarza się żądać od wierzycieli dokumentów uzupełniających wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.
Przesłanki podlegające badaniu sądu w postępowaniu klauzulowym
Cesja wierzytelności jako instrument restrukturyzacji - analiza przypadku
Restrukturyzacji zadłużenia mogą służyć również rozwiązania oparte na cesji wierzytelności. W praktyce, w zależności od konkretnego stanu faktycznego, cesja może stanowić atrakcyjną alternatywę dla bardziej tradycyjnych metod restrukturyzacji.
Cesja wierzytelności jako instrument restrukturyzacji - analiza przypadku
Nie całkiem wolna ostatnia wola
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że instytucja zachowku jest zgodna z Konstytucją, co jednak nie oznacza, że jej szczegółowe uregulowania mają charakter optymalny.
Nie całkiem wolna ostatnia wola
Banki tracą przywileje
Do tej pory banki zdecydowanie łatwiej niż inni wierzyciele mogły się zabezpieczać i później dochodzić swoich wierzytelności. Czy nowelizacja Prawa bankowego to zmieni?
Banki tracą przywileje
Subrogacja jako alternatywa dla cesji?
W dniu 20 kwietnia 2012 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę odnoszącą się do obserwowanej na rynku praktyki odwoływania się do konstrukcji subrogacji jako alternatywy dla umów cesji wierzytelności.
Subrogacja jako alternatywa dla cesji?