Ludwina Klein | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Ludwina Klein

Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku - katalog oraz istotne terminy
W przypadku stwierdzenia wad fizycznych budynku kupującemu przysługuje szereg uprawnień z tytułu rękojmi. Realna możliwość dochodzenia tych uprawnień ograniczona jest jednak rygorystycznymi terminami.
Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku - katalog oraz istotne terminy
Czy możliwe jest uznanie lub stwierdzenie wykonalności dwóch sprzecznych ze sobą wyroków sądu arbitrażowego?
W obrocie prawnym nie mogą funkcjonować sprzeczne ze sobą wyroki sądów państwowych, odmiennie rozstrzygające to samo zagadnienie między tymi samymi stronami. Czy ta sama zasada dotyczy wyroków sądów arbitrażowych?
Czy możliwe jest uznanie lub stwierdzenie wykonalności dwóch sprzecznych ze sobą wyroków sądu arbitrażowego?
Kiedy wierzyciel może skorzystać ze skargi pauliańskiej pomimo ogłoszenia upadłości dłużnika?
Skarga pauliańska chroni wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Możliwość skorzystania z niej przez poszczególnych wierzycieli jest jednak ograniczona, gdy trzeba chronić interesy wszystkich wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego.
Kiedy wierzyciel może skorzystać ze skargi pauliańskiej pomimo ogłoszenia upadłości dłużnika?
Prawo UE nie pozwala na fikcyjne doręczenia
Fikcja doręczenia stosowana w przypadku nieustanowienia pełnomocnika do doręczeń w Polsce jest niezgodna z prawem UE.
Prawo UE nie pozwala na fikcyjne doręczenia
E-commerce: regulaminy sklepów internetowych
Czy najpopularniejsze klauzule niedozwolone staną się dozwolone, jeśli sformułujemy je inaczej?
E-commerce: regulaminy sklepów internetowych
Poddając się ADR, przedsiębiorca może pozyskać klientów
Już wkrótce konsumenci mogą zyskać nowe możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Stworzą je planowane regulacje UE dotyczące polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich. Wprowadzone rozwiązania mogą przynieść korzyści również przedsiębiorcom.
Poddając się ADR, przedsiębiorca może pozyskać klientów