Lucyna Olewniczak | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Lucyna Olewniczak

Poręczenie jako sposób zabezpieczenia należności
Jedną z popularniejszych form udzielenia zabezpieczenia osobistego jest poręczenie. Dokonuje się ono poprzez jednostronnie zobowiązującą czynność prawną poręczyciela z wierzycielem.
Poręczenie jako sposób zabezpieczenia należności
Ile zmian w zmianach do ustawy o ochronie danych osobowych?
Wraz z początkiem roku na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) pojawiła się informacja – „Uwaga, zmiana przepisów prawa!”.
Ile zmian w zmianach do ustawy o ochronie danych osobowych?
Artykuł w archiwum internetowym też może naruszać prawa osób trzecich
Tekstu takiego nie trzeba jednak usuwać; wystarczy opatrzyć go stosowną wzmianką o toczącym się postępowaniu lub o uznaniu treści za naruszającą dobra osobiste – pisze Sąd Najwyższy w dostępnym już pisemnym uzasadnieniu wrześniowego wyroku.
Artykuł w archiwum internetowym też może naruszać prawa osób trzecich
Organizacja zbiorowego zarządzania ma prawo do informacji
Przepis nakazujący producentom i importerom nośników i urządzeń służących do utrwalania utworów ujawniać organizacjom zbiorowego zarządzania informacje, które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa jest zgodny z Konstytucją.
Organizacja zbiorowego zarządzania ma prawo do informacji
Czasem wystarczy wykreślić fragment utworu, by móc się domagać jego współautorstwa
Wykreślenie może bowiem bezpośrednio wpływać na ogólny wydźwięk i charakter publikacji, a tym samym stanowić istotny wkład twórczy w jej powstanie – wynika z pisemnego uzasadnienia orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie współautorstwa publikacji naukowej.
Czasem wystarczy wykreślić fragment utworu, by móc się domagać jego współautorstwa
Jak poprawnie opłacić pozew o naruszenie dóbr osobistych
Zgodnie z rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego od pozwu o ochronę dóbr osobistych wnosi się opłatę stałą tylko w części dotyczącej roszczeń niemajątkowych. Można mieć wątpliwości, czy rozwiązanie to znajduje ustawowe uzasadnienie.
Jak poprawnie opłacić pozew o naruszenie dóbr osobistych