Krzysztof Kornatowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Krzysztof Kornatowski

Dokumentacja spółki z o.o. po umorzeniu prowadzonego względem niej postępowania upadłościowego
Kwestie związane z przechowywaniem dokumentacji spółki, która jeszcze niedawno była w upadłości, mogą być niezwykle istotne dla jej reprezentantów, wierzycieli oraz byłych pracowników.
Dokumentacja spółki z o.o. po umorzeniu prowadzonego względem niej postępowania upadłościowego
Co dalej z Centralnym Rejestrem Restrukturyzacji i Upadłości?
Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości nigdy nie powstał i wiele wskazuje na to, że nigdy nie powstanie. Do stworzenia rejestru upadłości jesteśmy zobligowani na podstawie przepisów unijnych. Najprawdopodobniej nie będzie to Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, tylko Krajowy Rejestr Zadłużonych.
Co dalej z Centralnym Rejestrem Restrukturyzacji i Upadłości?
Pokrzywdzenie wierzycieli jako przesłanka odmowy otwarcia postępowania sanacyjnego
Sąd odmówi otwarcia postępowania sanacyjnego, jeśli jego skutkiem byłoby pokrzywdzenie wierzycieli. Warto się zastanowić, kiedy właściwie dochodzi do takiego pokrzywdzenia. Nie jest nim bowiem samo otwarcie postępowania sanacyjnego wobec dłużnika, choć niesie ono pewne negatywne skutki dla wierzycieli.
Pokrzywdzenie wierzycieli jako przesłanka odmowy otwarcia postępowania sanacyjnego
Rękojmia i gwarancja w umowie o roboty budowlane
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r., znacząco zmieniła przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady. Należy jednak pamiętać, że nowe przepisy (zarówno przepisy ustawy o prawach konsumenta, jak i zmienione nią przepisy Kodeksu cywilnego) mają zastosowanie do umów, które zostały zawarte od dnia wejścia w życie ustawy o prawach konsumenta.
Rękojmia i gwarancja w umowie o roboty budowlane