Konrad Grotowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Konrad Grotowski

e-Doręczenia – rewolucja w komunikacji firm z administracją państwową i sądami
Nadchodzi rewolucja w komunikacji między polskimi firmami a administracją państwową, samorządową i sądami. Będzie nią wdrożenie „e-Doręczeń” – elektronicznego systemu, dzięki któremu urzędy administracji publicznej (w tym urzędy skarbowe) i sądy będą się komunikować ze spółkami i obywatelami. System ten będzie można także wykorzystać do komunikacji między podmiotami prywatnymi, czyli na przykład między przedsiębiorcami (firmami). I wszystko wskazuje na to, że będzie to bardzo użyteczne rozwiązanie.
e-Doręczenia – rewolucja w komunikacji firm z administracją państwową i sądami
Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
Zastrzeżenie w umowie sprzedaży własności rzeczy ruchomej do czasu uiszczenia całej ceny przez kupującego zwiększa bezpieczeństwo podmiotu dostarczającego surowce i półprodukty do zagrożonego niewypłacalnością kooperanta.
Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej
Ubezskutecznienie czynności prawnych dłużnika zdziałanych z pokrzywdzeniem wierzycieli
Znowelizowane Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne uszczelniają dotychczasowe regulacje tam, gdzie miały one luki, i poluzowują je tam, gdzie wymagały one dostosowania do realiów gospodarczych.
Ubezskutecznienie czynności prawnych dłużnika zdziałanych z pokrzywdzeniem wierzycieli
Ujemny kapitał własny („test bilansowy”) jako przesłanka ogłoszenia upadłości spółki z o.o. lub akcyjnej
Spółka, w której zobowiązania przeważają nad aktywami, powinna złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeśli go nie złoży, wniosek taki mogą złożyć jej wierzyciele, pociągając następnie do odpowiedzialności członków zarządu dłużnika. W polskim prawie upadłościowym wciąż obowiązuje przepis, który rodzi wiele problemów praktycznych.
Ujemny kapitał własny („test bilansowy”) jako przesłanka ogłoszenia upadłości spółki z o.o. lub akcyjnej
Odpowiedzialność wspólnika za szkodę wierzyciela wynikłą z niezłożenia przez spółkę zależną wniosku o ogłoszenie upadłości
Zakres zaspokojenia wierzycieli spółki kapitałowej zależy w dużej mierze od terminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Czasem jednak dominujący wspólnik nakłania członków zarządu, by powstrzymali się od złożenia takiego wniosku.
Odpowiedzialność wspólnika za szkodę wierzyciela wynikłą z niezłożenia przez spółkę zależną wniosku o ogłoszenie upadłości
Dylemat wierzyciela: działać solo czy w grupie?
Gdy z zagrożonej niewypłacalnością spółki-dłużnika wyprowadzane są aktywa, wierzyciele mają dylemat, czy wystąpić o ubezskutecznienie tych transakcji samodzielnie, czy też złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika i zdać się na działania syndyka.
Dylemat wierzyciela: działać solo czy w grupie?
Konrad Grotowski: Właściciel spółki zagrożonej upadłością czasem ulega pokusie wyprowadzenia z niej majątku
Rozmowa z Konradem Grotowskim z Zespołu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacji kancelarii Wardyński i Wspólnicy o tym, jak się bronić przed działaniami nieuczciwego dłużnika.
Konrad Grotowski: Właściciel spółki zagrożonej upadłością czasem ulega pokusie wyprowadzenia z niej majątku
Prawnicy kancelarii Wardyński i Wspólnicy reprezentowali The Law Debenture Trust Corporation przy zawarciu ugody z Elektrimem
W nocy z 14 na 15 grudnia br. angielska spółka The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. zawarła z Elektrim S.A. ugodę dotyczącą spłaty znacznej części jej wierzytelności, wynoszącej ponad 185 milionów euro.
Prawnicy kancelarii Wardyński i Wspólnicy reprezentowali The Law Debenture Trust Corporation przy zawarciu ugody z Elektrimem