Katarzyna Szychowska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Katarzyna Szychowska

Tadeusz Zwiefka: Musimy budować europejską kulturę prawną
Z Tadeuszem Zwiefką, posłem do Parlamentu Europejskiego rozmawiają Katarzyna Szychowska i Anna Zielińska
Tadeusz Zwiefka: Musimy budować europejską kulturę prawną
Gdzie pozywać - czyli sprawy transgraniczne w Unii Europejskiej
Członkostwo w Unii Europejskiej zapewnia swobodny przepływ towarów, kapitałów, usług i osób na dotychczas nieznaną skalę. Zwyczajnym skutkiem wzmożonej wymiany jest powstawanie większej liczby sporów, w tym przypadku – transgranicznych.
Gdzie pozywać - czyli sprawy transgraniczne w Unii Europejskiej
Publiczny dostęp do pism dopiero po orzeczeniu
Pisma procesowe sporządzone przez Komisję Europejską w ramach postępowania toczącego się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości nie będą ujawniane aż do wydania wyroku w danej sprawie.
Publiczny dostęp do pism dopiero po orzeczeniu
Wykładnia prawa Unii należy do Trybunału Sprawiedliwości
W razie kolizji ustawy z prawem unijnym, której rozstrzygnięcie wymaga wykładni tego prawa, wyłącznie właściwy jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przejęcie tej kompetencji przez Sąd Najwyższy byłoby naruszeniem prawa unijnego.
Wykładnia prawa Unii należy do Trybunału Sprawiedliwości
Kolejny głos w sprawie hazardu
Państwo członkowskie może zabronić promocji i reklamy usług w zakresie gier hazardowych świadczonych przez przedsiębiorców z innych państw członkowskich, ale nie może wprowadzać dyskryminujących sankcji za naruszenie takiego zakazu.
Kolejny głos w sprawie hazardu