Karol Czuryszkiewicz | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Karol Czuryszkiewicz

Zmiany w ustawie Prawo energetyczne
W dniu 2 sierpnia 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.
Zmiany w ustawie Prawo energetyczne
Ustawa o rynku mocy jeszcze w tym roku?
W dniu 4 lipca 2016 r. w Ministerstwie Energii odbyła się konferencja „Rynek mocy – konsultacje rozwiązań funkcjonalnych”. W trakcie konferencji Minister Energii zapowiedział, że projekt ustawy o rynku mocy powstanie pod koniec 2016 r. Stworzenie rynku mocy ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, a co się z tym wiąże ciągłość oraz niezawodność zasilania.
Ustawa o rynku mocy jeszcze w tym roku?
Audyty efektywności energetycznej wciąż nieobowiązkowe
Obowiązek przeprowadzania audytów efektywności energetycznej miał zostać implementowany do polskiego prawa jeszcze w 2015 r., na razie jednak się na to nie zanosi.
Audyty efektywności energetycznej wciąż nieobowiązkowe
Projekt reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2
15 lipca 2015 r. Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy zmieniającej dotychczasową dyrektywę 2003/87/EC ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie.
Projekt reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2
Projekt nowelizacji ustawy o OZE w zakresie wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z biogazu
W ostatnim czasie zaprezentowany został drugi już, poselski projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Autorzy projektu proponują zmianę na korzyść przedsiębiorstw uzyskujących energię elektryczną z biogazu, podkreślając duży potencjał energetyczny krajowego rolnictwa, a także potrzebę jego wsparcia.
Projekt nowelizacji ustawy o OZE w zakresie wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z biogazu
Instalacje fotowoltaiczne a podatek od nieruchomości
Kwestia opodatkowania instalacji fotowoltaicznych podatkiem od nieruchomości od lat jest przedmiotem wątpliwości oraz sporów podatników z organami podatkowymi. Wynikają one przede wszystkim z niejednoznacznych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w szczególności w kontekście wadliwego zdefiniowania budowli jako przedmiotu opodatkowania tym podatkiem, co zauważył również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 września 2011 r. (P 33/09).
Instalacje fotowoltaiczne a podatek od nieruchomości
Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE)
Obecni wytwórcy energii elektrycznej z OZE, a także wytwórcy zmodernizowanych instalacji OZE będą mogli dokonać wyboru pomiędzy zachowaniem dotychczasowych zasad wsparcia (świadectwa pochodzenia) a nowym systemem wsparcia (system aukcyjny). System aukcyjny będzie stosowany w stosunku do nowych instalacji oddanych do eksploatacji po 1 stycznia 2016 r. Ważnym elementem nowej ustawy jest także wsparcie prosumenckiego wytwarzania energii w mikroinstalacjach OZE.
Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE)
Koncepcje rynku mocy w Polsce
Utworzenie w Polsce rynku mocy funkcjonującego obok rynku energii mogłoby doprowadzić do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Obecnie rozważa się kilka koncepcji tego rynku w Polsce.
Koncepcje rynku mocy w Polsce
Modele rynku mocy w Unii Europejskiej
Przed wprowadzeniem rynku mocy w Polsce trzeba wypracować model dostosowany do krajowych realiów rynku energetycznego, a także do obowiązujących regulacji. Jak w wielu innych dziedzinach podstawą do opracowania najbardziej adekwatnej koncepcji mogą być doświadczenia innych państw.
Modele rynku mocy w Unii Europejskiej
Niepewna przyszłość wsparcia dla odbiorców przemysłowych
Ustawa Prawo energetyczne przewiduje dla odbiorców przemysłowych możliwość samodzielnego uzyskania i przedstawienia do umorzenia certyfikatów tylko za część zakupionej energii. Przyszłość tego instrumentu wsparcia stanęła jednak pod znakiem zapytania.
Niepewna przyszłość wsparcia dla odbiorców przemysłowych
Podstawy prawne funkcjonowania rynku mocy
Utworzenie w Polsce rynku mocy funkcjonującego obok rynku energii mogłoby doprowadzić do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Koncepcja ta nie jest jednak znana polskiemu prawu energetycznemu, a jej ramy prawne wyznaczają regulacje unijne.
Podstawy prawne funkcjonowania rynku mocy
Obowiązkowe zapasy paliw: mniejsze obciążenie przedsiębiorców w sektorze paliwowym
Najważniejsze zmiany w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
Obowiązkowe zapasy paliw: mniejsze obciążenie przedsiębiorców w sektorze paliwowym