Joanna Szafrańska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Joanna Szafrańska

Zasady współżycia społecznego są równoznaczne z dobrymi obyczajami
Zdaniem SN uchwała zgromadzenia wspólników sprzeczna z zasadami współżycia społecznego narusza dobre obyczaje w rozumieniu art. 249 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Zasady współżycia społecznego są równoznaczne z dobrymi obyczajami
Podpis prezesa nie wystarczy
Sąd Najwyższy uznał, że uchwała zgromadzenia wspólników zatwierdzająca sprawozdanie finansowe niepodpisane przez wszystkich członków zarządu jest sprzeczna z ustawą.
Podpis prezesa nie wystarczy
Sąd Najwyższy o nieważności uchwał zgromadzeń wspólników
Sąd Najwyższy wykluczył możliwość stosowania wprost art. 58 Kodeksu cywilnego do oceny nieważności uchwał zgromadzeń wspólników w spółkach kapitałowych.
Sąd Najwyższy o nieważności uchwał zgromadzeń wspólników
Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego a odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska
Od kar pieniężnych po decyzję o wstrzymaniu działalności, a nawet karę pozbawienia wolności dla osób sprawujących funkcje kierownicze – niezgodne z prawem poszukiwanie i wydobycie węglowodorów grozi odpowiedzialnością administracyjną, cywilną i karną.
Poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego a odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska
Braków w umowie spółki nie można nadrobić uchwałą
Sąd Najwyższy potwierdził, że jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia przez niego tej funkcji.
Braków w umowie spółki nie można nadrobić uchwałą
Wystąpienie ze spółki cywilnej nie wymaga formy aktu notarialnego
Sąd Najwyższy potwierdził, że jeżeli majątek wspólników spółki cywilnej obejmuje nieruchomość, do wykreślenia z księgi wieczystej wspólnika występującego ze spółki wystarczy jego oświadczenie złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
Wystąpienie ze spółki cywilnej nie wymaga formy aktu notarialnego
Zakaz potrącania wierzytelności wobec spółki dotyczy wpłat na udziały, a nie dopłat
Sąd Najwyższy potwierdził, że wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może potrącić swoją wierzytelność wobec spółki z wierzytelności spółki względem wspólnika z tytułu dopłat.
Zakaz potrącania wierzytelności wobec spółki dotyczy wpłat na udziały, a nie dopłat
Nowa ustawa Prawo geologiczne i górnicze
28 kwietnia 2011 roku po burzliwych dyskusjach Sejm uchwalił nową ustawę Prawo geologiczne i górnicze. Ustawa wzbudzająca wiele kontrowersji została teraz skierowana do Senatu.
Nowa ustawa Prawo geologiczne i górnicze
Braków w umowie spółki nie można nadrobić uchwałą
Sąd Najwyższy potwierdził, że jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia przez niego tej funkcji.
Braków w umowie spółki nie można nadrobić uchwałą
Sąd Najwyższy dopuszcza złożenie oświadczeń przez członków zarządu co do postanowień umowy w różnym czasie
Zdaniem Sądu Najwyższego w pełni dopuszczalne jest złożenie przez członków zarządu takich samych oświadczeń co do istotnych postanowień umowy w różnym czasie.
Sąd Najwyższy dopuszcza złożenie oświadczeń przez członków zarządu co do postanowień umowy w różnym czasie