dr Jarosław Grykiel | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

dr Jarosław Grykiel

Problematyka tzw. umów długoterminowych w praktyce transakcyjnej
Uwagi na temat problemów związanych z możliwością przystosowania treści umów do zmieniających się w czasie okoliczności, oraz problemu czasu ich obowiązywania.
Problematyka tzw. umów długoterminowych w praktyce transakcyjnej
Wpływ wadliwej reprezentacji strony na ważność umowy
Jednym z elementów warunkujących skuteczność zawarcia umowy jest należyta reprezentacja stron przy jej zawieraniu. Dlatego tak ważne jest to, kto podpisuje umowę.
Wpływ wadliwej reprezentacji strony na ważność umowy
Przenoszenie praw i obowiązków z umów handlowych
Uwagi na temat ustawowych i kontraktowych ograniczeń w zakresie przenoszalności umów.
Przenoszenie praw i obowiązków z umów handlowych
Czy można zwolnić się z długu, nie płacąc wierzycielowi?
Uwagi na temat instytucji umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, przekazu i subrogacji ustawowej.
Czy można zwolnić się z długu, nie płacąc wierzycielowi?
Instrumenty ograniczające zbywanie praw udziałowych w praktyce transakcyjnej
Część 2 – ograniczenia kontraktowe
Instrumenty ograniczające zbywanie praw udziałowych w praktyce transakcyjnej
dr Jarosław Grykiel: Forma pełnomocnictwa w transakcjach międzynarodowych
Rozmowa z dr Jarosławem Grykielem z Grupy Transakcyjnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy o formie pełnomocnictwa w transakcjach międzynarodowych.
dr Jarosław Grykiel: Forma pełnomocnictwa w transakcjach międzynarodowych
Instrumenty ograniczające zbywanie praw udziałowych w praktyce transakcyjnej
Część 1 – ograniczenia ustawowe
Instrumenty ograniczające zbywanie praw udziałowych w praktyce transakcyjnej
Umowy z członkami władz spółki kapitałowej
Zawarte w art. 15 k.s.h. ograniczenia dotyczące zawierania przez spółkę umowy kredytu, pożyczki czy poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem jej władz dotyczą tylko ściśle określonych osób, ale bardzo wielu umów.
Umowy z członkami władz spółki kapitałowej
Zależność i dominacja w czynnościach transakcyjnych
Nabywając prawa udziałowe należy zbadać, czy strony transakcji nie pozostają ze sobą w stosunku zależności lub dominacji. Istnienie takiego stosunku istotnie ogranicza uprawnienia nabywcy albo wręcz uniemożliwia skuteczne nabycie akcji.
Zależność i dominacja w czynnościach transakcyjnych
Wykonywanie praw udziałowych przez nabywcę akcji imiennych
Czy nabywca akcji imiennych może korzystać z pełni praw udziałowych bezpośrednio po nabyciu akcji?
Wykonywanie praw udziałowych przez nabywcę akcji imiennych
Kiedy wspólnik spółki z o.o. odpowiada za cudze zobowiązania
Nabywając udziały w spółce z o.o., warto sprawdzić podstawy prawne ostatnich wypłat na rzecz wspólników. Jeśli inny wspólnik otrzymał wypłatę nienależnie, ryzyko obowiązku zwrotu spółce tej kwoty może dotyczyć także nowego wspólnika mniejszościowego.
Kiedy wspólnik spółki z o.o. odpowiada za cudze zobowiązania
Umowa o wniesienie aportu do spółki z o.o.
Dla zapewnienia skutecznego nabycia przez spółkę majątku będącego przedmiotem wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego warto zawrzeć dodatkową umowę rozporządzającą między spółką a wspólnikiem wnoszącym aport.
Umowa o wniesienie aportu do spółki z o.o.