Jakub Kokowski | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Jakub Kokowski

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – nowe narzędzie dla przedsiębiorców w kryzysie
24 czerwca 2020 r. weszła w życie nowa procedura restrukturyzacyjna, która umożliwia przedsiębiorcom przeprowadzenie sprawnego oddłużenia bez nadmiernej ingerencji sądu. Po stronie wierzycieli mogą pojawić się potencjalne ryzyka i wątpliwości co do możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom otwarcia postępowania. Uproszczona restrukturyzacja stanowi hybrydę rozwiązań przewidzianych w innych postępowaniach restrukturyzacyjnych, które umożliwiają dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami przy zapewnieniu szerokiej ochrony przed egzekucją i wypowiedzeniem kluczowych umów.
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – nowe narzędzie dla przedsiębiorców w kryzysie
Restrukturyzacja sądowa w praktyce
Od blisko czterech lat polscy przedsiębiorcy dysponują istotnym narzędziem umożliwiającym restrukturyzację zadłużenia i powrót do zrównoważonej ekonomicznie działalności. Nasze doświadczenia z okresu obowiązywania Prawa restrukturyzacyjnego pokazują, że nowe procedury sądowe, przy odpowiednim ich doborze oraz współdziałaniu z wierzycielami, mają wiele zalet i mogą prowadzić do efektywnego oddłużenia przedsiębiorstwa. Dostrzegamy jednocześnie pole do poprawy obecnych regulacji, które nie mogą być korygowane wyłącznie w drodze praktyki organów i uczestników postępowania restrukturyzacyjnego.
Restrukturyzacja sądowa w praktyce
Rada wierzycieli w znowelizowanym Prawie upadłościowym – czy zmiany usprawnią likwidację masy upadłości?
Rada wierzycieli zyskała większy potencjał oddziaływania na przebieg postępowania upadłościowego, m.in. dzięki możliwości decydowania o zmianie syndyka. Stała się również organem obligatoryjnym w przypadku, gdy wniosek o jej ustanowienie zgłosi upadły lub niewielka grupa wierzycieli. Ustanowienie rady wierzycieli powinno działać dyscyplinująco na efektywność pracy syndyka oraz doprowadzić do usprawnienia – w dotychczasowej praktyce czasochłonnego i kosztownego – procesu likwidacji masy upadłości.
Rada wierzycieli w znowelizowanym Prawie upadłościowym – czy zmiany usprawnią likwidację masy upadłości?