Damian Majda | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Damian Majda

Cesja wierzytelności zabezpieczonych wekslem
Weksel ucieleśnia bezwarunkowe i abstrakcyjne zobowiązanie pieniężne podmiotów na nim podpisanych. Zasady poprawnego posługiwania się nim od momentu wystawienia aż do egzekucji budzą wiele wątpliwości zarówno praktyków, jak i samej doktryny.
Cesja wierzytelności zabezpieczonych wekslem
Informowanie o cenach towarów i usług - więcej swobody wkrótce
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Ostatni projekt datowany na 18 października 2013 r. znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych.
Informowanie o cenach towarów i usług - więcej swobody wkrótce
Kłopotliwe koszty
Najczęstszym zarzutem pod adresem parabanków jest ten dotyczący zbyt wysokich kosztów udzielanych pożyczek. Abstrahując od jego oceny, warto przyjrzeć się losom regulacji, które próbowały wyznaczać maksymalną wysokość tych kosztów.
Kłopotliwe koszty
Parabankowa rewolucja
Rząd przedstawił propozycję uregulowania rynku, która ma wzmocnić pozycję konsumenta w relacji z parabankami.
Parabankowa rewolucja
Jak szczegółowy musi być wykaz towarów objętych rejestracją znaku?
TSUE rozstrzygnął, że − zgłaszając znak towarowy − można posługiwać się ogólnymi określeniami nagłówków klasyfikacyjnych tzw. Klasyfikacji Nicejskiej pod warunkiem, że wskazanie towarów i usług jest wystarczająco jasne i precyzyjne.
Jak szczegółowy musi być wykaz towarów objętych rejestracją znaku?