Agnieszka Godusławska | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Agnieszka Godusławska

Zgłoszenie umów o dzieło przez spółkę zagraniczną
O tym, czy spółka zagraniczna powinna zgłaszać do ZUS zawarte przez nią umowy o dzieło, decyduje przede wszystkim fakt, czy taka spółka posiada status płatnika składek w rozumieniu polskich przepisów.
Zgłoszenie umów o dzieło przez spółkę zagraniczną
Raz podanej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę nie można sprostować
Wypowiedzenie umowy o pracę jest jedną z najbardziej doniosłych czynności prawnych w relacji pracodawca – pracownik, gdyż prowadzi do ustania łączącego ich stosunku pracy. Do wypowiedzenia umowy o pracę pracodawca musi się starannie przygotować. Ewentualny błąd pracodawcy może skutkować koniecznością wypłaty pracownikowi odszkodowania, a nawet przywróceniem pracownika do pracy na poprzednich warunkach.
Raz podanej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę nie można sprostować
Przyszłość pracy
Intensywny rozwój nowoczesnych technologii oraz postępująca globalizacja wpływają na każdą dziedzinę życia, również na sferę pracy. I to pracy rozumianej szeroko, nie tylko w kontekście jej wykonywania, ale także od strony procesów rekrutacyjnych i wzajemnych relacji między pracodawcą a pracownikami. Dokąd to prowadzi?
Przyszłość pracy
Problematyczny system zadaniowy czasu pracy
Zatrudnianie pracowników w zadaniowym systemie czasu pracy mimo braku przesłanek pozwalających na jego stosowanie, jak również niewłaściwe dobranie poziomu nałożonych na pracownika zadań mogą w przypadku sporu słono pracodawcę kosztować.
Problematyczny system zadaniowy czasu pracy
Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika zwolnionego w ramach zwolnień grupowych
Z konsekwencjami zwolnień grupowych pracodawcy muszą liczyć się jeszcze długo po ich przeprowadzeniu. Przepisy prawa ograniczają bowiem swobodę pracodawców w zatrudnieniu nowych pracowników, nakładając na nich obowiązek ponownego zatrudnienia pracowników zwolnionych w ramach zwolnień grupowych.
Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika zwolnionego w ramach zwolnień grupowych
Nieobecność w pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Długotrwałe nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby mogą uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę. W przypadku procesu pracodawca będzie musiał jednak zasadniczo wykazać, że nieobecność pracownika spowodowała trudności organizacyjne po stronie zakładu pracy i zagrażała istotnym interesom pracodawcy.
Nieobecność w pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
Zewnętrzny specjalista do spraw bhp to za mało
Wielu pracodawców korzysta w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z usług zewnętrznych specjalistów. Takie rozwiązanie nie musi jednak wcale oznaczać, że pracodawca jest zwolniony z obowiązku zatrudnienia specjalisty bhp na etacie.
Zewnętrzny specjalista do spraw bhp to za mało
Godziny nadliczbowe przedstawicieli handlowych
Pracodawcy zatrudniający przedstawicieli handlowych stoją przed wyzwaniem, jak prawidłowo rozliczyć ich godziny nadliczbowe. Pomocnym rozwiązaniem jest wprowadzenie do umowy o pracę ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych. Jak jednak prawidłowo określić taki ryczałt? Czy wypłata ryczałtu zawsze zwalnia pracodawcę z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych?
Godziny nadliczbowe przedstawicieli handlowych
Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy może pracodawcę słono kosztować
Brak ewidencji czasu pracy może na przykład skutkować przegraną pracodawcy w razie sporu o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Co ciekawe, w pewnych okolicznościach nadgodziny należą się także menadżerom i pracownikom objętym systemem zadaniowego czasu pracy.
Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy może pracodawcę słono kosztować
Zmiany w Kodeksie pracy
Rezygnacja z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, dalej idące ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony oraz uzależnienie okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony od długości zatrudnienia u pracodawcy – to tylko niektóre z planowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmian do Kodeksu pracy.
Zmiany w Kodeksie pracy
Najwyższy czas na urlop
30 września upływa termin udzielenia pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych. Pracodawcy, którzy nie uzgodnili z pracownikami terminu urlopu należnego za 2013 rok, przesunęli termin takiego urlopu lub odwołali pracowników z urlopu, muszą się spieszyć.
Najwyższy czas na urlop
Czy pracodawca może poddać pracownika badaniu alkomatem?
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu. Czy może jednak poddać pracownika badaniu alkomatem? Jakie inne środki dowodowe pracodawca może stosować w procesie toczącym się w przypadku odwołania pracownika od rozwiązania umowy o pracę?
Czy pracodawca może poddać pracownika badaniu alkomatem?